اخبار «حجاب و عفاف»: تشکيل پرونده براي زنان بي‌حجاب در دستگاه‌هاي ذيربط/ وزير کشور: الگوي ‌حجاب به زودي ‌ارائه ‌مي‌شود / اعمال جرائم نقدي در کاهش بي‌حجابي موثر است / ایجاد اتاق فکر حجاب در دانشگاه تهران

تشکيل پرونده براي زنان بي‌حجاب در دستگاه‌هاي ذيربط

خبرگزاري فارس: عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: براي افرادي که در خصوص عدم رعايت حجاب و شئونات اسلامي‌‌ جريمه نقدي مي‌شوند‌، پرونده‌اي در دستگاه‌هاي ذيربط تشکيل مي‌شود که مجازات اين افراد براي دومين‌ و سومين بار شدت بيشتري پيدا مي‌کند.

حجت‌الاسلام سيد مصطفي طباطبايي‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار زنان باشگاه خبري فارس «‌توانا»‌‌ درباره تعيين جريمه ‌نقدي براي افراد بي‌حجاب گفت: تعيين ميزان جريمه نقدي براي افرادي که حجاب را رعايت نمي‌کنند،‌ بر اساس مصوبات شواري عالي انقلاب فرهنگي است.

وي ادامه داد: البته قانون ديگري هم در زمينه مقابله با بِي‌حجابي توسط وزارت کشور تصويب شده است که اين قانون هم برگرفته از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است.

حجت‌الاسلام طباطبايي‌نژاد در پاسخ به اين پرسش که آيا جريمه نقدي تأثيري در مقابله با بي‌حجابي به منظور اجراي طرح عفاف و حجاب در جامعه دارد،‌ افزود: زندان،‌ تعزير و جريمه نقدي راه‌هاي قانوني است که قانونگذار براي مقابله با متخلفاني که قانون را رعايت نمي‌کنند،‌ گذاشته‌است‌؛ در واقع بايد بررسي کرد کداميک از اين 3 راه قانوني در خصوص اين موضوع بهتر نتيجه مي‌دهد.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصريح کرد: جريمه نقدي براي افرادي که حجاب و شئونات اسلامي را رعايت نمي‌کنند،‌ از جمله راه‌هايي است که قانون براي ما گذاشته است.

وي ادامه داد: در واقع بعد از اينکه از روش‌هاي فرهنگي،‌ ارشاد‌، راهنمايي و تذکرات لفظي نسبت به افرادي که حدود اسلام را رعايت نمي‌کنند،‌ نتيجه‌اي گرفته نشد،‌ راه ديگري جز اجراي آنچه در قانون آمده است، ‌نداريم.

حجت‌الاسلام طباطبايي‌نژاد تأکيد کرد: براي افرادي که در خصوص عدم رعايت حجاب و شئونات اسلامي،‌ جريمه نقدي مي‌شوند‌، پرونده‌اي در دستگاه‌هاي ذيربط تشکيل مي‌شود که مجازات اين افراد براي دومين‌ و سومين بار شدت بيشتري پيدا مي‌کند و براي بار دوم به جريمه نقدي خلاصه نمي‌شود.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: رعايت شئونات و حدود اسلامي به ‌قدري مهم است که چنانچه فردي حدودي را که اسلام تعيين کرده است رعايت نکند،‌ قانونگذار مي‌تواند مجازات حد را براي وي جاري سازد.

وي تصريح کرد:‌ اجراي تعيين ميزان جريمه نقدي براي مقابله با بي‌حجابي بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي است به طوري که دستگاه‌هاي ذيربط مي‌توانند اين مصوبات را در جامعه اجرا کنند.

ایجاد اتاق فکر حجاب در دانشگاه تهران

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران از ایجاد کارگروه عفاف و حجاب در این دانشگاه خبر داد و گفت: کارگروه عفاف و حجاب مرکب از نمایندگان دستگاههای فرهنگی، تشکلهای دانشجویی و اساتید برای ارائه راهکارهایی در رابطه با مسئله حجاب تشکیل می شود.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با ایجاد این کارگروه در محیط دانشگاه با مشارکت دانشجویان راهکارهای مطلوبی در رابطه با مسئله عفاف و حجاب و رعایت شئونات اسلامی مطرح می شود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با بیان اینکه نهاد دانشگاه تهران در زمینه حجاب برنامه‌های مختلفی را اجرایی کرده است، افزود: