تسویه حساب

شعری از پل الوار/ترجمه م.الف.به آذین - 29 خرداد 1389

مدرسه فمینیستی - پل الوار (Paul Eluard ) با اسم مستعار اوژن گريندل (Eugen Grindel ) از شاعران سورئاليست و مبارز فرانسوي است که در دسامبر 1895 در «سنت دنيس» در حوالي پاريس به دنيا آمد. در سن 16 سالگي به دليل بيماري سل مجبور شد كه تحصيل را رها نمايد. در سال 1918 «جين پول‌هان» استعداد او را كشف كرد و او را به «آندره برتون» و «لوئيس آراگون» معرفي نمود و اين گونه بود كه او هم به زمره افراد راه‌اندازنده‌ي «جنبش سورئاليست» پيوست.

در سال 1942 و در بحبوحه‌ جنگ جهاني دوم به جنبش مقاومت فرانسه پيوست و شعر «آزادي» و همچنين «هفت شعر عاشقانه در جنگ» را هم در اين زمان سرود. او در سال 1948 به يك مجمع حامي صلح پيوست و توانست كه «پابلو پيكاسو » را هم براي حضور در اين انجمن قانع كند.

«پل‌الوار» در سال 1949 در كنگره صلح با همسر آخرش «دومينيك لوور» آشنا شد و در سال 1951 با او ازدواج كرد. «پل الوار» به دليل حمله قلبي در 18 نوامبر 1952 در گذشت . شعر او آواز آزادی، امنیت،عشق و صلح است ، همان که " ندا" درخیابان های سال پیش سرداده بود. پس تقدیم به ندا آقا سلطان به مناسبت سالگرد آواز جهانی اش.

ده مرد در جنگ کشته شدند

ده زن در جنگ کشته شدند

ده کودک درجنگ کشته شدند

صدمرد در جنک کشته شدند

صد زن در جنگ کشته شدند

صدکودک در جنگ کشته شدند

وبازهزارمردو هزارزن و هزارکودک

حساب کشتگان را ماخوب نگاه می داریم

هزار هزار و میلیون میلیون

ما شمردن می دانیم

ولی همه چیز بس زود می گذرد

از این جنگ به آن جنگ همه چیز محو می گردد

اما همین که یک کشته ناگهان از جا برمیخزد

درمرکز دایره حافظه امان

آنگاه است که به رغم مرگ زندگی می کنیم

برضدجنک می جنگیم

برای آزادی می جنگیم