نامه شیرین عبادی خطاب به کمیسر عالی‌ حقوق بشر در اعتراض به بازداشت نرگس محمدی

گویا: با توجه به فشارهای وارده از سوی دولت ایران برای اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر شیرین عبادی، ضمن نامه ای خطاب به کمیسر عالی‌ حقوق بشر و ارسال رونوشت آن به «گزارشگران ویژه حمایت از مدافعان حقوق بشر و بازداشت‌های خود سرانه»، نسبت به امنیت جانی و حرفه ای مدافعان حقوق بشر به ویژه نرگس محمدی و عبدالرضا تاجیک که اخیرا دستگیر شده اند هشدار داده و نسبت به گسترش بحران در ایران اعلام خطر کرده است.

شیرین عبادی در نامه خود به ناوی پیلای خاطرنشان کرده است:

کمیسر عالی‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد

پیرو مذاکرات قبلی‌ به استحضار می‌رساند:

خانم نرگس محمدی نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ بیستم خرداد ماه ۱۳۸۹ ساعت ۱۲ بعد از نیمه شب در مقابل چشمان اشک بار پسر و دختر دو قلوی سه ساله ‌اش بازداشت شد. طرفه آن که مأمورین امنیتی طی‌ نامه ای که ارائه نمودند، حق داشتند به منزل خانم محمدی وارد شده، آنجا را تفتیش کرده و در صورت لزوم وی را بازداشت کنند. چنین شیوه و روشی‌ بر خلاف ضوابط مندرج در قانون آ ئین دادرسی کیفری و نشان از عدم استقلال قوه قضائیه است زیرا صدور حکم بازداشت بایستی‌ توسط مقام قضائی صورت گیرد و مأمورین امنیتی حق ندارند راسا و به تشخیص خود مبادرت به بازداشت افراد نمایند. ضمنا خانم نرگس محمدی به علت ناراحتی‌ ریوی احتیاج به درمان پزشکی‌ دارند و ادامه بازداشت و محرومیت وی از معالجات ، نامبرده را با مخاطرات جدی مواجه می‌‌سازد.

هم چنین آقای عبدالرضا تاجیک همکار مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر در تاریخ بیست و یکم خرداد ماه ۱۳۸۹ هنگام خروج از محل کار خود در خیابان دستگیر شدند. نامبرده در مدت یک سال برای سومین مرتبه بازداشت شده است.

هر دو نفر قبلا توسط مأمورین امنیتی تهدید شده بودند که در صورت ادامه فعالیت حقوق بشری و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر دستگیر خواهند شد.

لذا با اعلام مراتب فوق، یک بار دیگر توجه آ ن مقام محترم را به تضیقاتی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای مدافعان حقوق بشر ایجاد نموده جلب می نمایم و یاد آور می‌‌شوم که نه تنها افراد فوق الذکر بلکه تعدادی از فعالین حقوق بشر از جمله محمد صدیق کبودوند، عمادالدین باقی‌، محمد اولیائی فر وبسیاری دیگر نیز صرفاً به علت فعالیت برای حقوق بشر در بازداشت به سر میبرند. ادامه چنین شرایطی منجر به گسترش نقض حقوق بشر شده و به التهاب موجود در جامعه دامن زده و باعث گسترش بحران‌های اجتماعی خواهد شد.

 شیرین عبادی
 مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳