تراژدی تن، خشونت و برادرسالاری: سه کتاب در حوزه مسائل زنان

آمنه کرمی - 17 شهریور 1389

کتابخانه مدرسه فمینیستی: در بازار نشر کتاب، همچنان شاهد حضور آثار چاپ شده مربوط به مسائل زنان و یا به قلم و ترجمه زنان، هستیم. این بار نیز به روال گذشته، در ادامه، چهار عنوان کتاب که از عرضه آنها به بازار کتاب مدت زمانی زیادی نگذشته معرفی می شود.

تراژدی تن / خشونت علیه زنان

«تراژدی تن» عنوان جذاب کتاب تازه منتشر شده ای در اعتراض به خشونت و تجاوز به حریم زنان است که به قلم فاطمه کریمی و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، در تابستان 1389 راهی بازار کتاب شده است. این کتاب نیز مثل دیگر کتابهایی که در نقد خشونت علیه زنان به نگارش درآمده است مشخصا به حوزه ی خاصی از اعمال خشونت علیه زنان و ریشه های فرهنگی، منطقه ای و ارزشی مذهبی آن، اختصاص دارد. زیرا که برخی از اشکال خشونت مثل خشونت خانگی، بُعدی جهانشمول دارد ولی برخی دیگر از اشکال خشونت ، به مناطق و فرهنگ های خاصی مربوط می شود و در همه کشورهای دنیا، مرسوم و رایج نیست.

متن کتاب با این جملات هشدار دهنده آغاز می گردد: وسعت خشونت بر علیه زنان به گستردگی تاریخ بشر است. خشونت و تهاجم بر زنان، طبقه ، نژاد، ملیت، سن، مذهب و نوع باورهای ایدئولوژیک نمی شناسد. این پدیده اساسا همه مرزها را در می نوردد و به اشکال مختلف بر زنان اعمال می شود.

در معرفی موضوع محوری کتاب که یکی از اشکال فجیع و قرون وسطایی خشونت علیه زنان ( درایران و خاورمیانه ومناطقی از آفریقا و آسیا) را بر می گیرد، نویسنده خود، در پیشگفتاری که بر موضوع تحقیق خود نوشته است تاکید می نماید که: در کتاب پیش رو ما برآنیم که به بررسی عمل قطع بخشی از آلت تناسلی [ختنه زنان] که یکی از انواع خشونت های خاص منطقه ای است بپردازیم. گرچه بیش از دو دهه است که این معضل در سطح ملی و بین المللی مطرح شده است و در این زمینه، پژوهش های زیادی انجام گرفته است با این وجود هنوز به درستی در باره ی این عمل شنیع، مطالعه ای روشنگرانه صورت نگرفته است.

«تراژدی تن» در قطع رقعی، 280 صفحه، و به قیمت 6500 تومان منتشر شده است.

«خشونت خانگی علیه زنان»

خشونت علیه زنان، ابعادی ملی و جهانی دارد. این پدیده شوم به عنوان یک آسیب ویرانگر اجتماعی، سالهاست که فکر و انرژی فعالان جنبش زنان را به خود مشغول نموده است تا شاید راههایی برای جلوگیری و مهار آن، پیدا شود. در این راستا دفتر مطالعات و تحقیقات زنان در قم که توسط مرکز مديريت حوزه‌هاي علمية خواهران تاسیس شده است در حوزه مطالعات و آسیب شناسی خشونت های خانگی و اجتماعی علیه زنان، به تازگی کتابی را با عنوان «خشونت علیه زنان» منتشر نموده است.

این کتاب توسط محمدرضا سالاری فر، در 341 صفحه و در بهار 1389 منتشر شده است. سایت دفتر مطالعات و تحقیقات زنان چکیده این کتاب را چنین شرح داده است: «خشونت عليه زنان در ابعاد مختلف خانگي يا اجتماعيِ آن يکي از آسيب‌ها و نگراني‌هاي جامعه‌های امروز است. تأکيد بر ابعاد انساني وجود زن و جايگاه ويژة او در خانواده و توجه به حساسيت‌ها و لطافت روحي جنس زن ايجاب مي‌کند که پديدة خشونت عليه زنان به منزلة اقدامی غيراخلاقي، محکوم، و در گام‌هاي بعدي تلاش شود تا زمينه‌هاي بروز آن به کمترین حد برسد و پيامدهاي منفي آن جبران يا مهار شود. »

برادرسالاری، اثری از ایولین رید

<img1613|ce