فرهنگنامه ای از آن خود : اولین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ایران در دامان شورای کتاب کودک به سی سالگی رسید

مدرسه فمینیستی - مراسم بزرگداشت سی سالگی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ، سی ویکم خرداد ماه در خانه هنرمندان برگزار می شود.

نوش آفرین انصاری ، دبیر شورای کتاب کودک و عضوشورای سرپرستی فرهنگنامه آغاز گرمراسم است که اجراو هماهنگی برنامه را به عهده دارد وسخنرانان دیگر این مراسم ترکیبی از دست اندرکاران قدیمی و جوانان و نوجوانان امروز فرهنگنامه هستند .

در این مراسم توران میرهادی مسئول فرهنگنامه، از "عشق و صداقت" می گوید و یحیی مافی از "تجربه های سی ساله" حکایت میکند. دکتر عباس حری ، از "نگاه متفاوت به فرهنگنامه" و مهندس پازوکی از "تجربه هایش" ، نورالله مرادی از "نگاه تاریخی به فرهنگنامه" و دکتر منصور وصالی از "نماد یک اندیشه" سخن می گوید.

جوان ترها با تکیه بر تکنولوژی جدید به تولید تصویرو شیوه های مختلف رسانه ای پرداخته اند و فیلم ها و تصاویرساخته آنان گاه دربخش نمایش و گاه در بخش فروش در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. از آن جمله "دی وی دی" معرفی فرهنگنامه، تدوین مسعود ناصری و رامیار خلیلی و نمایش فیلم فرهنگنامه است.

نوجوانان ارائه برنامه های هنری و موسیقی را عهده دار شده اند.

وازهمه یاران و همکاران فرهنگنامه در جشن "فرهنگنامه ای از آن خود" تقدیر خواهد شد.

در بخش انتشارات ، مجموعه مقالات "جوردیگرباید دید" و کتاب یادمان " سی سالگی فرهنگنامه" که شامل اسامی 2600 تن از همراهان فرهنگنامه
" در این سال سی " می باشد نیز در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

اجرای مراسمی مشارکتی برآیند سی سال مشارکت و همدلی فرهنگی !