دانشجوهای سیگاری به فکر ترک باشند، چون قرار است تنبیه انضباطی شوند

مهر: از این به بعد و با شیوه‌ نامه جدید انضباطی، در فضای دانشگاه،‌ سیگار کشیدن تخلف محسوب شده و تنبیهات و محرومیت‌هایی را برای دانشجویان دختر و پسر در پی خواهد داشت. دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جزئیات شیوه نامه جدید اجرایی انضباطی دانشجویان از ممنوعیت مصرف سیگار و مواد دخانی در محیط دانشگاهها و اجرای تنبهیات در این حوزه خبر داد.

به گزارش مهر، ‌دکتر سید مهدی طیبی تفرشی با بیان این که در شیوه نامه جدید اجرایی انضباطی دانشجویان استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط یعنی هر فضایی که به دانشجو و دانشگاه مرتبط باشد تخلف اخلاقی محسوب می‌شود، اضافه کرد: در صورت ارتکاب دانشجویان به این تخلف در مرحله اول بندهای 2 تا 5 شیوه نامه اجرایی که از اخطار شفاهی تا درج در پرونده است اعمال می‌شود و در صورت تکرار تا بند 12 که در نهایت به دو ترم محرومیت (تعلیق) می‌انجامد قابل تشدید است.

طیبی همچنین یادآور شد: البته تا کنون حکمی در این زمینه نداشته‌ایم که دانشجویان به طور عمدی بخواهند فضا را آلوده کنند و با اخطار شفاهی موضوع حل شده است. این مقررات که قرار است از این پس در نظر گرفته شوند شامل تمامی دانشجویان می‌شود چنانچه طیبی تاکید می‌کند: این شیوه نامه برای تمامی دانشجویان دختر و پسر اجرا می‌شود و تفاوتی نیز میان دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت یا علوم وجود ندارد.

به نظر می‌رسد اینگونه اقدامات در شرایط کنونی که آمارها از روند رو به رشد دانشجویان سیگاری خبر میدهند و به طور نگران کننده‌ای شاهد عادی شدن استعمال دخانیات بین قشر جوان و تحصیلکرده هستیم میتواند مثمر ثمر واقع شود و از عادی ساختن چنین رفتارهایی در بین دانشجویان پیشگیری کند.

این نگرانی از افزایش دانشجویان سیگاری از آنجا بیشتر هم میشود که آخرین تحقیقاتی که مرکز تحقیقات و کنترل دخانیات امسال انجام داده است نشان می‌دهد 75 درصد افراد سیگاری در سنین زیر 20 سال سیگار کشیدن را آغاز می‌کنند و تحقیقات انجام شده در مورد میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان کشور نشان می‌دهد میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان 16 درصد است.

بر اساس یک تحقیق صورت گرفته، میزان مصرف سیگار در دانشجویان پسر 25 درصد و در دانشجویان دختر 6 درصد است. نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که میزان مصرف سیگار در بین دانشجویان پزشکی نسبت به سایر رشته‌ها بیشتر است. در مطالعه دیگری که بیش از یک هزار نفر از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفتند یک هزار و 66 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران پرسشنامه‌ای را تکمیل کردند که نتایج آن نشان داده 3/16 درصد آنها سیگاری هستند که از این تعداد 4/25 درصد مذکر و 5 درصد مونث بودند.

بر اساس دیگر نتایج این مطالعه دانشجویان پسر به اندازه جامعه عمومی ‌سیگار می‌کشند و دانشجویان دختر در مقایسه با آمار طرح سلامت نسبت به زنان جامعه عمومی ‌بیشتر سیگار می‌کشند. همچنین با توجه به یافته‌ها مشخص شده است میزان استعمال دخانیات طی دوره تحصیل دانشگاه به ‌نحو معنی‌داری افزایش می‌یابد.

این اقدامات بازدارنده در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در همایش روز جهانی مبارزه با دخانیات نسبت به افزایش دانشجویان دختر سیگاری