انجمن زنان پژوهشگر تاريخ، نشست "مشروطه و جنبش زنان" را برگزار مي کند

کانون زنان ایرانی: انجمن زنان پژوهشگر تاريخ، نشستی با نام "مشروطه و جنبش زنان"برگزار مي کند.

سخنرانی این نشست که روز چهارشنبه دوم تیر ماه برگزار می شود، بر عهدهدکتر داريوش رحمانيان است.

علاقمندان برای حضور در این نشست می توانند دوم تیر ماه ساعت پنج بعد ازظهر به نشانی ميدان انقلاب – بعد از جمالزاده جنوبي – خيابان نوفلاح خيابان ديلمان پلاك 21 مراجعه کنند.