نخستین بانوی وارد کننده ماشین آلات سنگین / زن فردا