سنگسار، ایران، اسلام و حقوق بشر

ویدئو گزارش «سنگسار، ایران، اسلام و حقوق بشر»

این ویدئو را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید:

http://www.youtube.com/user/feministschool#p/a/u/0/NILg5TxAHQQ

این ویدئو - گزارش، بازتاب چالش فکری سه تن از صاحب نظران در مورد سنگسار است:

1- دکتر حسینقلی حسینی نژاد، قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و همسر دکتر مهرانگیز منوچهریان. وی 10حکم سنگسار را در زمان قضاوت اش لغو کرده است.

2 _ گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

3 _ مهندس ژیلا شریعت پناهی، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان