ترانه «اسمال آقا، سبیل سیاه، چشم بادومی، پاشنه طلا»: پاسخ زنان به ترانه «سوسن خانم»

ترانه «اسمال آقا، سبیل سیاه، چشم بادومی، پاشنه طلا»: پاسخ زنان به ترانه «سوسن خانم»

برای دانلود این ترانه اینجا را کلیک کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=oL2GS7bZXYc

بخش هایی از آهنگ «اسمال آقا»

 اسمال آقا، سبیل سیاه، چشم بادومی، پاشنه طلا
 می خوام بیام در خونه تون
 نمی خواد بیای
 حرف بزنم با ننه تون
 نمی خواد بابا
 می خوام بیام در خونه تون / حرف بزنم با ننه تون / بگم شدم عاشق پسرتون / می خوام بشم عروس تون
 بابا می خوام بیام زنت ات بشم، نگو نه نگو نمی شه
 ریشات اگه بلند بشه، قشنگ تر هم می شه
 ....
 حالا نمه، نمه شدی تو شوهرم
 اسمال آقا، آره تویی تاج سرم
 ....
 نگو نمی شه
 نه نمی شه
 نگو نمی خوام
 نه، نمی خوام

 می گه اسم ام اسماله نه حسن
 .....

 صبحی اومدم در خونه
 ...
 شورت مامان دوز و بزرگ و چهارخونه، خودم می دوزم برات دونه دونه
 ...

تصویر اسمال آقا را در زیر ببینید!!!!