۱۵مرکز کنترل ایدز برای زنان در معرض خطر

فارس: سوء مصرف روانگردان‌ها و متعاقب آن رفتارهای غیر متعارف جنسی یکی از خطرات پیش روی کشور است که در آینده خطر گسترش این بیماری را افزایش می‌دهد و باید کنترل این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: با توجه به خطر گسترش ایدز از طریق جنسی در کشور امسال ۱۵مرکز مشاوره و کنترل ایدز برای زنان آسیب پذیر در مراکز استان‌ها ایجاد می‌شود.عباس صداقت افزود: برنامه دوم کنترل ایدز در کشور سال ۸۸ به اتمام رسید و اکنون مراحل تدوین و تصویب برنامه سوم کنترل کشوری ایدز و بودجه‌بندی آن در حال تدوین است در این برنامه علاوه بر تأکید بر مباحث برنامه دوم با توجه به گسترش بیماری ایدز از طریق جنسی در موج سوم اپیدمی این بیماری به کنترل ایدز در گروه جوانان بیشتر تأکید شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه راه انتقال بیماری ایدز از طریق جنسی رو به گسترش است، آموزش جوانان و نوجوانان و اطلاع رسانی درباره بیماری ایدز به آنان از طریق رسانه‌ها در این برنامه اولویت قرار گرفته است و به این مسئله هم اشاره شده است که سوء مصرف روانگردان‌ها و متعاقب آن رفتارهای غیر متعارف جنسی نیز یکی از خطرات پیش روی کشور است که در آینده خطر گسترش این بیماری را افزایش می‌دهد و باید کنترل این مسئله نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت گفت: برنامه‌هایی نیز برای پیشگیری و کنترل ایدز در بین زنان آسیب پذیر که به علت رفتارهای نامتعارف بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند، در نظر گرفته شده است از جمله اینکه قرار است امسال ۱۵ مرکز کنترل ایدز برای زنان آسیب پذیر در مراکز استانها ایجاد شود.

وی افزود: در این مراکز خدمات مشاوره، آموزش و کاهش آسیب به صورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات این مراکز کاملاً محرمانه و داوطلبانه است و هدف از فعالیت این مراکز فقط افزایش آگاهی زنان در معرض خطر ابتلا به بیماری ایدز در کشور است.