برادرمحبوبه کرمی: مسوولین قضایی با تقاضای وثیقه برای وی مخالفت کرده اند

کمپین بین المللی حقوق بشر: محسن کرمی برادرمحبوبه کرمی،فعال حوزه زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا درمصاحبه ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به شرح وضعیت خواهر زندانی خود پرداخته است. او گفت که وضعیت جسمی و روحی خواهرش در زندان خوب نیست و ومسوولین قضایی با تقاضای وثیقه برای وی مخالفت کرده اند.

او درخصوص وضعیت خواهرش در زندان گفت: «‌وضعیت جسمی و خصوصا روحی محبوبه، خوب نیست. پیش از بازداشت، محبوبه مقداری استرس و افسردگی خفیف داشت که بعد از فوت مادرمان عارض شده بود و تحت مداوا قرار داشت. بعد از بازداشت و پس از این که۸۰ روز در بازداشت گاه انفرای نگهداری داشته بود، این وضعیت خیلی تشدید شده است و ما خیلی نگران وضعیش هستیم، ولی متاسفانه با توجه به این که این وضعیت را با دادستان تهران هم در میان گذاشتم و ایشان هم قول مساعد دادند که با قاضی پرونده، صحبت کنند، ولی اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و روز دادگاهشان هم قاضی جانشینی که حضور داشتند با قرار وثیقه موافقت نکردند، الان هم در حال حاظر در بند نسوان زندان اوین هستند و در تماس تلفنی خبر دادند که توسط بهداری زندان مورد معاینه قرارگرفتند.»

محسن کرمی افزود: « محبوبه از نظر تنفسی دچار مشکل است. شب ها راحت نمی تواند، بخوابند. آن جا عنوان شده ایشان انحراف بینی دارد و باید عمل شود، ولی محبوبه راضی نبود از طریق بیمارستان های طرف قرارداد با زنندان اوین، جراحی صورت بگیرد. ما در صدد هستیم، برایش در خواست مرخصی کنیم تا در بیرون از زندان، توسط پزشک مخصوصی که قبلا داشته برای این کار اقدام کنیم. وکیل پرونده از قاضی درخواست کردند، مدارک پزشکی محبوبه را که قبلا زیر نظر روان پزشک، تحت درمان بوده را به دادگاه ارائه کنند. دادگاه هم به زندان دستور قضایی صادر کرده از طریق زندان محبوبه را سه شنبه گذشته به پزشکی قانونی معرفی کردند، در پزشکی قانونی مورد معاینه قرارگرفت، نتیجه را برای زندان مجددا ارسال کردند. ما منتظریم این نظریه از زندان مجددا به دادگاه انقلاب، ارسال شود که در این مرحله امیدوارم، وکلا بتوانند از قاضی این پرونده، درخواست قبول وثیقه کنند و امیدورام که آن ها هم کنند .»

برادر این زندانی سیاسی درخصوص وضعیت پرونده او گفت: « محبوبه روز ۷ تیر نوبت دادگاه داشت که به همراه وکلای شان در آن شرکت کرد. به دادگاه انقلاب مراجعه کردند از زندان او را به دادگاه اعزام کردند ولی آن روز قاضی آقای پیر عباسی حضور نداشتند و نماینده دادستان هم حضور نداشتند؛ به همین دلیل دادگاهش به تعویق افتاد. تاریخ بعدی که اعلام کردند ۱۸ مرداد ماه است. حدودا ۴۰ روز بعد از تاریخ اولیه؛ ضمن این که محبوبه بیش از ۴ ماه است که در بازداشت است. اولین بازداشتش تاریخ ۲ ماه داشته است بعد از دو ماه بی آن که تمدید قرار بازداشت به ایشان ابلاغ شود، قرار تمدید بازداشت را گذاشته شدند و محبوبه به این موضوع اعتراض کرده و فعلا به این اعتراض رسیدگی نشده است.»

محسن کرمی با اشاره به اتهاماتی که به خواهر وی وارد شده است توضیح داد: «‌از اتهاماتی که برای محبوبه عنوان کردند؛ بحث عضویت محبوبه در مجموعه فعالان حقوق بشر و بحث فعالیت در کمپین یک میلیون امضا مطرخ بوده است . یکی دیگر از موادر اتهامات محبوبه که در همان جلسه دادگاهی که با حضور قاضی جانشین یا دادیار جا