بايد با بدحجابي برخورد انضباطي و قضايي صورت گيرد

ایلنا: مسوول بسيج خواهران كشور گفت:كار فرهنگي در زمينه گسترش حجاب در جامعه بسيار لازم و ضروري است و در اين هيچ‌جاي ترديدي نيست اما بايد با بدحجابي برخورد انضباطي و قضايي صورت گيرد تا هنجار اجتماعي حجاب مورد خدشه واقع نشود.

مينو اصلاني در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت: وقتي هنجاري در يك جامعه تعريف مي‌شود، كساني كه شهروند آن جامعه هستند بايد آن هنجار اجتماعي را رعايت كنند.

او ادامه داد: در ايران حجاب يك هنجار پذيرفته شده اجتماعي است و مردم نيز بايد اين هنجار اجتماعي را بپذيرند و از آن تبعيت كنند. كساني كه اين هنجار اجتماعي را زير پا مي‌گذارند، با آنها برخورد صورت مي‌گيرد.
مسوول بسيج خواهران كشور تصريح كرد: بي‌حجابي در قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود بنابراين بايد به عنوان يك قانون رعايت شود اما متاسفانه بسياري از جوانان كشور از اينكه رعايت حجاب اسلامي يك قانون است، اطلاع ندارند و به همين جهت آن را ناديده مي‌گيرند.

او ادامه داد: بايد جوانان را آگاه كرد كه رعايت حجاب در جامعه قانون است و اين قانون بر اساس فطرت انسان و شرع مقدس اسلام نگاشته شده است، بنابراين لازم‌الاجرا است.

اصلاني گفت: خداوند حجاب را براي زن پسنديده و آن را براي زنان قرار داده است بنابراين وقتي خالق انسان، زن را با حجاب مي‌پسندد انسان بايد تبعيت كند.

مسوول بسيج خواهران كشوراظهار كرد: بدحجابي در ايران يك جرم محسوب مي‌شود و قطعا با مجرم برخورد مي‌شود.

اصلاني تاكيد كرد: كار فرهنگي در زمينه گسترش حجاب در جامعه بسيار لازم و ضروري است و در اين هيچ جاي ترديدي نيست اما بسياري از كساني كه رعايت حجاب را نمي‌كنند نمي‌دانند بدحجابي جرم است.

او ادامه داد:‌ البته كساني نيز در جامعه هستند كه به صورت سازمان‌دهي شده رعايت حجاب را نمي‌كنند و اهداف سياسي دارند.

او گفت: بايد با بدحجابي برخورد انضباطي و قضايي صورت گيرد تا هنجار اجتماعي حجاب مورد خدشه واقع نشود.

اصلاني گفت: هر كس بايد در جامعه به وظايف خود عمل كند، دستگاه‌هاي ارشادي و فرهنگي مانند وزارت ارشاد، صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي بايد در زمينه حجاب كار فرهنگي انجام دهند و دستگاه‌هاي قضايي و انضباطي نيز بايد كار خود را انجام دهند.

مسوول بسيج خواهران كشور گفت: اسلام حجاب را تعديل كرده، در اديان گذشته حجاب بسيار سخت و دشوار بود و زنان نمي‌توانستند در جامعه حضور اجتماعي مناسب داشته باشند اما اسلام حجاب را متعادل كرد.

اصلاني گفت: ابتدايي ترين سطح حجاب اين است كه موها بايد پوشيده باشد و لباس تحريك‌كننده و بدن‌نما نباشد.