زنان ايتاليا سريع‌تر از مردان به كتاب‌ الكترونيكي گرايش پيدا مي‌كنند

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از سايت خبري ايتاليا، هرچند آمار نشان مي‌دهد كتاب‌هاي كاغذي بيشتر از سوي خانم‌ها و كتاب‌هاي الكترونيكي بيشتر از سوي آقايان خوانده مي‌شوند، اما تعداد آقايان خواننده كتاب الكترونيك در حال كاهش و تعداد خانم‌ها در حال افزايش است.

در ايتاليا كتاب‌هاي الكترونيكي طرفداران كمي چه در ميان خانم‌ها و چه در ميان آقايان دارند. اما پيش‌بيني‌ها افزايش طرفداران كتاب‌هاي الكترونيكي را در اين كشور نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه آمار فروش كتاب‌هاي الكترونيكي هنوز به طور مشخص معلوم نيست.

اين در حالي است كه 28 ژوين(7 تير) در محافل كتاب ميلان، به مناسبت روز «ادي تك» (تكنولوژي نشر) روز نو‌‌آوري فن‌آوري در نشر، كه در آن به كتاب‌هاي الكترونيكي و چگونگي كتاب‌خواني و خريداري و انتشار كتاب در بازار كتاب آمريكا و ايتاليا پرداخته مي‌شود، در اين‌باره مباحث بسياري انجام گرفت.

در ايالات متحده كتا‌‌‌‌‌ب‌هاي الكترونيكي 1.5% بازار گسترده كتاب را در بر مي‌گيرند، اما در دسامبر (آذر و دي) 2010، بر اساس تخمين ديوان بين‌المللي انتشارات ديجيتالي(idpf) اين تعداد به پنج درصد كل آمار كتاب خواهد رسيد. در همين حال پژوهش‌ها نشان مي‌دهند‌‌‌‌ كه بازار فروش كتاب ديجيتالي در ايتاليا در ماه دسامبر(آذر و دي) به 1% مي‌رسد.

انجمن ناشران ايتاليا هم پيش‌بيني مي‌كند كه در دسامبر 2010(آذر و دي) تعداد خوانندگان كتاب‌هاي الكترونيكي به 1% برسد.
اين رقم همچنان پايين است، اما در مقايسه با رقم 3./. درصد خوانندگان اين كتاب‌ها، در دسامبر2009 به سه برابر افزايش پيدا كرده است.

در سال 2006، درصد خوانندگان مرد كتاب‌هاي ديجيتالي، نسبت به خوانندگان زن اين كتاب‌ها 63% به 37% بوده است.

با وجود همه اينها آمار واقعي كتاب‌خواني ديجيتالي در ايتاليا در فصل پاييز معلوم خواهد شد؛ فصلي كه درآن تقاضا براي خريد كتاب ديجيتالي افزايش مي يابد.