مادران صلح ایران ترور را محکوم می کنند

مدرسه فمینیستی: مادران صلح، طی بیانیه ای عملیات انتحاری در سیستان و بلوچستان را محکوم کردند. متن کامل بیانیه مادران صلح را در زیر بخوانید:

مادران صلح ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده جان باختگان و مجروحین عملیات خشونت بار انتحاری علیه هم وطنان سیستان و بلوچستانی را به شدت محکوم می کنند.

به باور ما و هم چنانکه نمایندگان این مناطق ابراز داشته اند ، ریشه اختلافات قومی ، فقر و بیکاری مزمن ناشی از سیاست های تبعیض آمیز دولتی نسبت به اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی در ایران است.

برای ما نیک روشن است ، تا دولتمردان و مسئولین پایتخت نشین به شهروندان بلوچ و سیستانی و کرد و ترک به چشم شهروند درجه دوم و سوم نگاه می کنند ، بحران های قومی هم چنان لاینحل باقی خواهد ماند .
مادران صلح ایران هشدار می دهند که کینه و انتقامجویی راه مناسبی برای حل مسائل قومی و مذهبی در ایران نیست زیرا اعمال سیاست های خشونت بار ، زمینه را برای گسترش ترور و نا امنی در منطقه فراهم می کند.

در عین حال گوشزد می کنیم ، راه حل مناسب برای این قبیل بحران ها رفتار مسالمت آمیز مدارا جویانه و گفتگو و مذاکره بر پایه احترام متقابل بین مسئولین و شهروندان می باشد .

 مادران صلح ایران
 28/4/1389