خودکشی آزيتا ميزبان، فعال دانشجويی دانشگاه بيرجند

دانشجو نیوز: آزيتا ميزبان دانشجوی دانشگاه بيرجند، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی بيرجند و مدير مسئول نشريه سکوت، ارگان انجمن اسلامی بيرجند دو روز پيش در اثر خودکشی فوت کرد.

طی اخبار رسيده به دانشجونيوز آزيتا ميزبان با خوردن سم اقدام به خودکشی نموده است. دوستان وی علت اين موضوع را نامشخص اعلام کردند.

طی سال های گذشته تعداد قابل توجهی از دانشجويان در اثر فشارهای اجتماعی، شرايط و مشکلات تحصيلی خودکشی کرده اند. در اظهار نظر رسمی مشاور وزير علوم در مصاحبه با رسانه های دولتی، خودکشی دومين علت اصلی مرگ در بين دانشجويان است.

گفتنی است تعداد دخترانی که اقدام به خودکشی می کنند بيش از پسران است. همچنين رئيس حراست کل وزرات علوم گفته بود، از هر ۲۸ مورد خودکشی دانشجويی در ايران، ۷ مورد مربوط به پسران و ۲۱ مورد مربوط به دختران است.

طی آماری نيز که مهرداد دشتی، معاون مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با ايسنا اعلام نموده در هر ترم هشت نفر از دانشجويان اين دانشگاه اقدام به خودکشی می‌کنند.

دانشجو نيوز درگذشت آزيتا ميزبان، فعال دانشجويی و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت را به تمامی دانشجويان تسليت می گويد.