۹سال‌و نیم حبس بهاره هدایت تایید شد

شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران حکم صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در خصوص محکومیت بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را تایید کرد.

به گزارش آفتاب، دادگاه تجدیدنظر حکم ۷٫۵ سال حبس را همراه با قطعی شدن ۲ سال حبس تعلیقی تایید کرده است.

خانم هدایت به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به ۵ سال حبس، به دلیل توهین به رهبری به ۲ سال حبس و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

همچنین حکم ۲ سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده و به این حکم افزوده شده است.