آیا چادر مشکی رنگ می بازد!

زن فردا (زهرا سمیعی): در بحث پوشش زنان به ویژه زنانی که از چادر استفاده می کنند مباحثی مثل رنگ و تنوع در نوع پوشش با ورود چادرهای رنگی با مدلهای گوناگون مورد بحث قرار گرفته گرچه پوشیدن چادرهای رنگی از دیرباز در برخی از مناطق کشورمان از جمله کرمان، یزد، کردستان و بخش هایی از آذربایجان متداول بوده است.

به گزارش «زن فردا»، استفاده از چادرهای مشکی و یا رنگی تنها مربوط به دوران حاضر نیست و بسیاری از باستان شناسان معتقدند سابقه پوشش چادر در ایران ریشه در تمدن بین‌النهرین دارد که به دوران پیش از پادشاهی هخامنشی بازمی‌گردد و زنان دارای جایگاه اجتماعی به نشانه تمایز از دیگر طبقات، از این پوشش سنتی استفاده می‌کرده اند.

در عصر حاضر با افزایش ورود زنان به جامعه و در واقع افزایش فعالیت های خارج از منزل آنها طراحان و صاحب نظران عرصه پوشاک اقدام به طراحی و دوخت چادرهایی کردند که انجام فعالیت را برای زنان آسان تر کرده است. در این میان استفاده از پارچه های رنگی برای دوخت چادر نیز از جمله اقداماتی بوده که چند سالی ست مورد توجه قرار گرفته و دختران و زنان جوان نیز از آن استقبال کرده اند.

یک طراح چادر ایرانی هم در این باره گفته است: از آن‌جا که جوانان به تنوع رنگ و مدل در انتخاب لباس اهمیت می‌دهند و به اقتضای سن و سالشان مایل اند از مدل‌های متنوع برای پوشش خود استفاده کنند، در نتیجه فکر اولیه چادر ایرانی با طراحی متفاوت و عدم استفاده از رنگ سیاه در ذهن طراحان شکل گرفت.

لباس و پوشش علاوه بر رفع نیازهای اساسی افراد معرف شخصیت و باورهای آنان نیز هست و با توجه به نگرش اسلامی زنان ایرانی در امر پوشش به ویژه چادر، حضور اجتماعی آنان و پذیرش مشاغل گوناگون استفاده از طرح های متنوع برای دوخت انواع پوشش و چادر اقتضای عصر حاضراست.

و امروزه با برگزاری جشنواره های لباس ملی، لباس ویژه مشاغل مختلف و.. . فضای ایجاد طرح و ایده های مناسب فراهم شده تا علاوه بر در نظر گرفتن معیارهای زیبایی شناختی، مسائل فرهنگی و مذهبی، احساس راحتی و حضور اجتماعی موثر و مناسب زنان را تضمین نماید.

به طور کلی لباس زنان در محیط کار شامل چادر، مانتو، شلوار همراه با مقنعه یا روسری، به صورت پوشش کامل است اما در فضای کاری متفاوت، متناسب با حفظ شئون اخلاقی زنان و حجاب کامل در جامعه، لباس هایی با فرم های متفاوت و متنوع وجود دارد مثل لباس زنان پلیس، پزشک، آتش نشان و … که بسیار متفاوت با پوشش زنان دیگر است.

اما به هر حال ترویج استفاده از پوششهایی با رنگهای متنوع علاوه بر آنکه با موازین دینی ما مسلمانان منطبق است، فوائد اجتماعی و اقتصادی فروانی نیز برای جامعه در پی دارد و به همین دلیل استفاده از الگوهای مناسب و رنگ های متناسب با عرف می توان زنان و دختران را به پوشیده بودن ترغیب کند و این چیزی ست که دین ما بر آن اهتمام می ورزد حضور زنان با حفظ حجاب و الزامات ارتباطی در جامعه.

مهری باقری مدرس حوزه در این خصوص در گفتگو با «زن فردا» می گوید: اصل مهم در اسلام در رابطه با حجاب پوشش است. یعنی آنچه اهمیت دارد فلسفه پوشش است نه رنگ آن، در واقع پوشش می تواند نشان دهنده این امر باشد که زن اهل فحشا نیست و خود پوشش می تواند مانع از تعرض به زنان باشد.

این مدرس حوزه ادامه می دهد: اصل مقدار پوشش است و رنگ آن در مرحل