زهرا رهنورد(1358): باید حق قضاوت به زن بازگردانده شود

وبلاگ گیگا: این گفتگوی زهرا رهنورد با روزنامه کیهان (16/7/1358) است. سال 58 و گرما و شور انقلابی انقلابیون را به یاد داشته باشید و این گفتگو را بخوانید.

برخی از گفته های او:
 قانون اساسی فعلی بسیار توجیه پذیر است و برتری طلبان میتوانند آن را به نفع خود توجیه کنند
 باید حق قضاوت به زن بازگردانده شود
 گواهی و شهادت زن و مرد باید یکسان و برابر باشد
 حضور زن در تمامی نهادهای تصمیم گیری سیاسی آزاد باشد و برابر با مرد
 امامت مستضعفین زیربنای ساخت جامعه توحیدی است
 در رابطه با زن تاکنون از اسلام یک برداشت طبقاتی، فردی، و برتری طلبانه جسمی شده است
 باید در قانون اساسی تمام ستمها و نابرابریها از نظام خانواده برداشته شود
 تعدد زوجات و صیغه باید از دست فرد خارج شود تا در صورت نیاز به نفع جامعه از آن بهره برداری شود
 قوا به جای سه گانه، پنج گانه باشد، یعنی وسایل ارتباط جمعی و ارتش و پاسداران هر یک قوای مستقلی باشند و از طریق شورای عالی رهبری به یکدیگر مربوط شوند
 از اسلام باید برداشت توحیدی اجتماعی داشته باشیم، نه توحیدی طبقاتی