زن فردا پرسید: چرا حجاب برتر برای زنان زندانی اجباری ست؟!

آنچه در خصوص عدم توجه به شأن حجاب برتر یعنی چادر می توان به آن اشاره کرد ، پوشش اجباری آن برای متهمان و مجرمان زن است .

به گزارش «زن فردا» چادر ؛ پوشش برتر زن مسلمان ؟ و یا … ، چادر پوششى که حجاب برتر نام گرفته و از یک سو به تمدن چند هزار ساله ایرانى برمی گردد و از سوی دیگر میراث گرانبهایى است که از دختر رسول خدا به زن مسلمان رسیده است .

این در حالی ست که در عصر حاضر و در جامعه کنونی ، ما شاهد بی توجهی به این امر مقدس بوده و می بینیم که چطور قداست چادر در پوشش اجباری زنان متهم گم شده است .

همان گونه که پوشش هر انسان از سویی نشان دهنده شخصیت اوست ، از سوی دیگر نیز هر شخصیتی پوشش خاص خود را می طلبد . به همین دلیل چادر و به اصطلاح چادری بودن نیازمند یک نوع تعهد بوده و باید شأن آن را حفظ نمود .

منیره نوبخت رئیس سابق شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفتگو با «زن فردا»، نیز ضمن اشاره به اهمیت حجاب و نقش آن در جوامع گوناگون در این خصوص گفته است: در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به این مسئله بسیار پرداخته شده و این شورا خود یکی از منتقدین این امر بوده است .

پیشنهاد شورا این بود که پوشش چادر برای زنان متهم و زندانی الزام نباشد و در صورت تمایل خود زنان ، چادر استفاده شود . البته تعدادی از زنان نیز به دلیل عدم شناسایی کامل خواهان استفاده از چادر در دادگاهها و اماکن قضایی هستند .

نوبخت بیان داشته : بهتر است زنان با همان حجاب بیرونی خود در محافل قضایی حاضر گردند یعنی اگر پوشش آنها چادر بوده است با همان پوشش و اگر پوششی غیر از چادر داشته اند الزامی برای آن وجود نداشته باشد و اینگونه مسایل باید از طریق سازمان زندانها پیگیری و بررسی گردد .

فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس جمهور در این خصوص به « زن فردا» گفت : آنچه در قانون به آن اشاره شده پوشش یکدست برای زندانیان است نه صرفاً چادر . به عقیده بنده باید این موضوع از طریق مسئولان امر پیگیری شود و پوشش چادر به صورت اجباری امر پسندیده ای نیست .

در واقع پوشش از جمله مسایل و موضوعات مهم فرهنگی است که به نوعی می توان آن را تبلور باورها و اعتقادات درونی انسانها دانست به ویژه در یک جامعه اسلامی و دینی که پوشش به هویت افراد شکل و جهت می دهد .

بنا بر این گزارش، در هر حال آنچه مسلم است و بسیاری از بزرگان ما نیز به آن پرداخته اند این است که حجاب و به خصوص چادر تنها یک پوشش نیست بلکه نماد باورها و گرایش های افراد است پس نمی توان باور داشت افرادی که به هر دلیلی به خود اجازه قانون شکنی می دهند و به عنوان یک متهم و یا مجرم معرفی می گردند با پوششی که نماد باور و اعتقاد درونی زنان ایرانی است در محافل قضایی حضور یابند و متأسفانه آنچه به جایی نمی رسد فریاد است…

اما متأسفانه هیچ یک از مسئولان مربوطه نیز حاضر به توضیح این امر نیستند و این یعنی بی توجهی به باور و اعتقاد درونی زنان ایرانی ، چرا که چادر برای زن محجبه ایرانی تنها یک پوشش نیست بلکه سازنده هویت و شخصیت اوست و زمانی که پوشش زنانی می گردد که اعتقادات ، ارزش های دینی و هویت فردی خود را به فراموشی سپرده اند ، جای سؤال است که آیا با وجود تمام تنگ نظریهایی که در مورد چادر و زنان چادری نه تنها در کشور خودمان بلکه در بسیاری از کشورهای غربی و اروپایی وجود دارد ، چادر پوشش مناسبی برای زنان زندانی س