دادگاه رسیدگی به اتهامات دو تن از فعالان زنان در قم برگزار شد

امروز، 13 مردادماه، دادگاه مریم بیدگلی و فاطمه مسجدی ، دونفر از فعالان زنان در قم، در شعبه دوم دادگاه انقلاب قم برگزار شد.

اتهامات این دوفعال حوزه زنان ، عضویت در گروه برانداز کمپین یک میلیون امضا و فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم شد.

جلسه رسیدگی با حضور وکلای ایشان خانمها مهناز پراکند و مینا جعفری وآقای محسن قمی تشکیل شد.