به مطالبات زندانیان پاسخ دهید و نگذارید فاجعه ای ناگوار رخ دهد

” به مطالبات زندانیان پاسخ دهید و نگذارید فاجعه ای ناگوار رخ دهد.” همگرایی سبز جنبش زنان ایران با انتشار پیامی به مسئولان زندان هشدار دادند که به مطالبات هفده زندانی سیاسی ای که در حال حاضر در اعتصاب و در سلول های انفرادی هستند ؛ پاسخ دهند و نگذارند فاجعه ای دلخراش و ناگوار رخ دهد.”

به گزارش کلمه ،همگرایی سبز جنبش زنان ایران با حضور زهرا رهنورد، مینو مرتاضی لنگرودی، پروین فهیمی مادر شهید سهراب اعرابی ، شهلا لاهیجی، فریده ماشینی، نوشین احمدی خراسانی ،جمعی از مادران صلح و طیف های مختلف فکری جنبش زنان ایران بعد از ظهر دیروز دور هم گردآمدند و با ابراز نگرانی از وضعیت ناگوار هفده زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا ؛ پیامی را خطاب به آنها ارسال کردند.

آنها همچنین از زندانیان خواستند اعتصاب غذای خود را بشکنند:” از زندانیان سلحشور می خواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهند تا با سلامت کامل به آرمان های خود دست یابند.”

آنها در این پیام به مسئولان زندان هشدار دادند که هر حادثه ی ناگواری که برای زندانیان بیفتد بر عهده مسئولان زندان اوین خواهد بود بنابراین به مطالبات زندانیان پاسخ دهند و نگذارند فاجعه ای جدید رخ دهد.

دوشنبه گذشته هفده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در اعتراض به رفتار نا مناسب مسئولان زندان به سلول های انفرادی منتقل شدند . آنها از دوازده روز پیش تا کنون اعتصاب غذا کرده اند و خانواده های آنها نگران سلامتی عزیزان شان هستند . بر اساس گزارش های رسیده جان این هفده زندانی سیاسی در خطر است.