مريم مجتهدزاده، : از طرح کتب جامع حقوق زن در اسلام مي توان در اصلاح قوانين استفاده کرد

خبرگزاری آریا: مجموعه کتاب‌هاي نظام جامع حقوق زن در اسلام با حضور رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي آريا،‌ مراسم معرفي طرح "مجموعه کتاب‌هاي نظام جامع حقوق زن در اسلام " عصر امروز با حضور مريم مجتهدازده، رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري،‌ محمود حکمت‌نيا، مجري اين طرح و فاطمه بداغي مشاور حقوقي رئيس‌جمهوري در سالن پيامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.

در اين مراسم محمود حکمت‌نيا مجري طرح "مجموعه کتاب‌هاي نظام جامع حقوق زن در اسلام " در پاسخ به پرسش مريم مجتهدزاده، رئيس مرکر امور زنان و خانواده رياست جمهوري مبني بر اينکه آيا در اين طرح،‌ قوانين مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته است، گفت:‌ از اين طرح مي‌توان براي بازنگري و اصلاح قوانين حقوقي زن در اسلام استفاده کرد ولي طرح "مجموعه کتاب‌هاي نظام جامع حقوق زن در اسلام " با هدف بازنگري قوانين، اجرا نشده است.
حکمت‌نيا افزود:‌ اين طرح نگاهي ويژه به مسئوليت‌هاي دولت در حوزه سياستگذاري،‌ تقنين،‌ اجرا و نگرش به حقوق زنان داشته است.

مجري طرح "مجموعه کتاب‌هاي نظام جامع حقوق زن در اسلام " در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينکه آيا در تدوين اين نظام حقوقي از فرقه‌هاي مذاهب ديگر استفاده شده است يا خير،‌ گفت: در اجراي اين طرح از قوانين فرقه‌هاي مذاهب ديگر استفاده نشده ولي از روش‌هاي ساير مکاتب استفاده شده است.

حکمت‌نيا اظهار داشت:‌ در اجراي اين طرح از ديدگاه‌هاي اومانيستي،‌ فمينيستي و ديدگاه‌هاي فلسفي در خصوص زنان و خانواده استفاده شده است چرا که بيان اين‌گونه مباحث در حوزه زنان در مقايسه با حقوق زنان در اسلام بسيار تأثيرگذار است.