مجلس در پي تصويب طرح امنيت زنان

جام جم آنلاين: افزايش برخي ناامني‌ها و خشونت‌هاي خانگي، زمينه‌اي شد تا طرح امنيت زنان اين روزها در بين نمايندگان مجلس دست به دست شود، آيا اين طرح تا پايان سال به نتيجه خواهد رسيد؟

زهره الهيان، عضو فراكسيون زنان روز يكشنبه از ارائه اين طرح كلان امنيتي براي زنان توسط مجلس خبر داد كه قرار است ابعاد مختلف امنيت اجتماعي و خشونت خانگي عليه زنان را مورد بازبيني قرار دهد.
وي به خبرگزاري مهر گفت كه جزئيات اين طرح هنوز روشن نيست اما قرار است اين طرح از ابعاد مختلف مانند فرهنگ‌سازي، حقوقي و حمايتي به موضوع امنيت زنان توجه كند. اين نماينده تهران هرچند تاكيد مي‌كند كه وضع امنيت زنان در جامعه مناسب است، اما مي‌گويد اين طرح برلزوم نهادينه شدن امنيت زنان تاكيد دارد.

اين طرح خيلي زودتر بايد به مجلس ارائه مي‌شد، ضرورتي كه رئيس سابق شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان نيز از آن سخن مي‌گويد. منيره نوبخت در گفتگو با جام‌جم تاكيد مي‌كند: خانم‌ها بايد امنيت داشته باشند و بتوانند حتي ساعت 2 نيمه‌شب در خيابان تردد كنند و كسي حق و امكان ايجاد مزاحمت برايشان نداشته باشد. وي ابراز اميدواري مي‌كند كه روزي تعرض به زنان به جرمي سنگين تبديل شود تا كسي نتواند براي آنان مزاحمت ايجاد كند.