بار دیگر از ملاقات خانواده ها با زندانیان اعتصاب کننده جلوگیری شد

کلمه: صبح دیروز بار دیگر از ملاقات خانواده های زندانیان اعتصاب کننده با آنها ممانعت شد.

به گزارش کلمه ،در حالی که سلیمانی، رییس کل سازمان زندان های استان تهران روز سه شنبه گذ شته به خانواده یازده زندانی اعتصاب کننده که به بند عمومی ۳۵۰ برگردانده شده اند، قول داده بود روز چهارشنبه امکان ملاقات با آنها را فراهم کند، اما پس از مراجعه خانواده ها به زندان به آنها اعلام شد که از ملاقات جلوگیری شده است.
این درحالی است که برخی از این خانواده ها از شهرستان و مسیرهای طولانی خود را به اوین رسانده بودند.

مسئولان زندان به طور جدا گانه خانواده ها را صدا می کردند و از آنها می خواستند بدون آنکه مشکلی ایجاد شود سالن ملاقات را ترک کنند.خانواده این زندانیان سه تا چهار هفته است که از وضعیت آنها بی خبر هستند و از زمان آغاز اعتصاب تا کنون هیچ تماسی با عزیزانشان نداشته اند، آنها ابراز نگرانی می کردند که مبادا شرایط وخیم جسمانی زندانیان سیاسی اعتصاب کننده منجر به قطع طولانی مدت تماسها شده باشد.