رابطه استرس و اختلال حافظه در میان زنان

شهرزادنیوز: استرس (تنش) دایمی، احتمال ابتلای زنان به اختلال حافظه (دیمنز) را در سنین میانسالگی بالا می برد.

این دستیافت دانشمندان سوئدی از پژوهش روی 1400 تن از زنان است، که در مجله تخصصی "برین" منتشر شده است.

به گفته پژوهشگران، زنان شرکت کننده در این پژوهش در یک چارچوب زمانی 34 ساله همراهی شده اند، که 161 تن از آنان به اختلال حافظه دچار گشته اند. بسیاری از آنها گفته اند که به راستی در اواسط زندگی خود، دچار تنش مداوم و یا مکرر شده بوده اند.

به نظر دانشمندان، بر پایه نتیجه به دست آمده از این پژوهش، زنان باید توجه داشته باشند که در زندگی شخصی و خانوادگی، از دچار شدن به تنش زیاد، جلوگیری کنند. به این ترتیب آن ها می توانند، تحت شرایطی، از دچار شدن به انواع دمنز یا اختلال حافظه، از جمله آلزایمر، پیشگیری نمایند