توافق اصولگرایان و اصلاح طلبان در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده

مسئول کمیته حقوقی جامعه زینب از تشکیل ائتلاف اسلامی از زنان فعال و صاحبنظر شامل نمایندگان ادوار مجلس تا مدیران ارشد نظام و دبیران کل احزاب خبر داد و گفت: در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده تمامی احزاب اصولگرا و اصلاح طلب موضعی مشترک دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، توران ولی مراد در نشست خبری امروز شنبه ائتلاف اسلامی زنان که در محل جامعه زینب تشکیل شد ادامه داد: مواردی که در حمایت از خانواده برای ازدواج موقت پیش بینی شده ما را به وضع مطلوب نمی برد بلکه ارتباط جنسی مردان را خارج از حریم خانواده آسان می کند.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه تحکیم خانواده را به دنبال نخواهد داشت گفت: تجربه مردانی که ازدواج موقت می کنند نشان داده که وضعیت خانوادگی نابسامانی دارند.

مسئول کمیته حقوقی جامعه زینب اظهار داشت: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نسبت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 نیر عقب تر است و ازدواج مردان را تسهیل می کند.

وی تاکید کرد: افرادی که از این لایحه حمایت می کردند استدلالشان ضابطه مند شدن و مجازات مردانی بود که تخلف می کنند ولی در این لایحه هیچ ضمانت اجرایی برای مردان قانون شکن پیش بینی نشده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه نمایندگان زن مجلس نیز با این لایحه موافقند و فعالیتی برای اصلاح آن انجام نمی دهند.