نمايندگان زن ادوار مجلس برای اعتراض به لايحه حمايت از خانواده به مجلس می‌روند

ایلنا: نمايندگان ادوار مختلف مجلس فردا در مجلس حاضر می‌شوند تا انتقادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح کنند. اين نمايندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئيس مجلس هستند.

ايلنا: نمايندگان ادوار مختلف مجلس فردا در مجلس حاضر می‌شوند تا انتقادات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده مطرح کنند. اين نمايندگان خواستار ملاقات و مذاکره با رئيس مجلس هستند.

مريم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفت:‌فردا قرار است نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس برای رايزنی با نمايندگان مجلس در رابطه با لايحه حمايت از خانواده در مجلس حاضر شوند.

او ادامه داد:‌ اين احتمال وجود دارد که فردا نمايندگان زن ادوار مختلف مجلس بتوانند با رئيس مجلس نيز صحبت کنند و نظرات خود را در رابطه با لايحه حمايت از خانواده با او در ميان بگذارند.