ملاقات زندانیان اعتصاب کننده با خانواده هایشان

کلمه: خانواده های زندانیان اعتصاب کننده روحیه این زندانیان را خوب توصیف کرده اما گفته اند همگی به شدت وزن کم کرده اند. زندانیان همچنین به خانواده های خود در این ملاقات خبر های مربوط به تهدید زندانیان را از سوی مسوولان زندان اوین بویژه بزرگ نیا و صداقت تایید کردند.

خانواده های پانزده زندانی اعتصاب کننده بند ۳۵۰ اوین که بیش از دو هفته در اعتصاب غذا ،سه تا چهار هفته در انفرادی و یکماه ممنوع الملاقات بودند ،امروز با خانواده های خود ملاقات کردند.
براساس گزارش های رسیده به کلمه، خانواده های زندانیان اعتصاب کننده روحیه این زندانیان را خوب توصیف کرده اما گفته اند همگی به شدت وزن کم کرده اند.

خانواده ها به نقل از زندانیان گفتند که درشب انتقال هفده زندانی به سلول های انفرادی دهها پلیس ضد شورش در برابر بند۳۵۰ اوین صف آرایی کرده بود ،تمامی پلیس های ضد شورش مسلح به گازهای آشک آور و باتوم بوده اند.
این موضوع امروز بیش از هرچیز موجب حیرت خانواده های زندانیان بند۳۵۰ شده بودند و می پرسیدند چرا برای انتقال ۱۷ زندانی بدون دفاع مسوولان این زندان اقدام به چنین صف آرایی بزرگی کرده بودند.
زندانیان همچنین به خانواده های خود در این ملاقات خبر های مربوط به تهدید زندانیان را از سوی مسوولان زندان اوین بویژه بزرگ نیا و صداقت تایید کردند.

اغلب زندانیان در ملاقات با خانواده های خود از پشتیبانی اقشار مختلف مردم در داخل و خارج ازکشور و همچنین پیام های همراهان جنبش سبز بویژه میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکر کردند و گفتند که بازتاب گسترده اعتراض شان در جامعه موجب دلگرمی آنها شده است.

علی ملیحی فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت، حسین نورانی نژاد روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، ، علی پرویز فعال دانشجویی، حمیدرضا محمدی فعال سیاسی، جعفراقدامی فعال مدنی، بابک بردبار عکاس خبری، ضیا نبوی دانشجوی محروم از تحصیل، کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و وب نگار، مجید دری فعال دانشجویی،بهمن احمدی امویی روزنامه نگار ،کیوان صمیمی روزنامه نگار ، مجید توکلی فعال دانشجویی ، غلامحسین عرشی ، محمد حسین سهرابی راد و پیمان کریمی آزاد ازجمله زندانیان منتقل شده به سلول انفرادی بودند که بیش از دوهفته اعتصاب غذا کردند.