شهربانو امانی: امروز به مجلس‌آمدیم تا پيام زناني را كه دستشان به مجلسيان نمي‌رسد، به گوش نمايندگان برسانیم

ايلنا: نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي گفت: نمايندگان زن مجلس هشتم اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز لايحه حمايت از خانواده دفاع نمي‌كردند و به جاي آن به دنبال احياي حقوق پايمال‌شده زنان مي‌رفتند اما متاسفانه چنين نمي‌كنند.

شهربانو اماني در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي ايلنا گفت: در طي چند سالي كه لايحه حمايت از خانواده به مجلس آمده است، فعالان حقوق زنان مدام در حال لابي كردن با نمايندگان مجلس هستند كه اين لايحه در مجلس تصويب نشود.

نماينده دوره پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نمايندگان زن مجلس مي‌توانستند در رابطه با اين لايحه موثر عمل كنند و موادي از اين لايحه را كه اعتراضات زيادي در جامعه را به دنبال داشته، حذف كنند. اما متاسفانه نمايندگان زن مجلس هشتم به لايحه حمايت از خانواده اعتراض ندارند و آقايان نماينده هم مي‌گويند اگر لايحه ايراد دارد چرا نمايندگان زن اعتراض نمي‌كنند.

اماني افزود: بيشتر نمايندگان زن مجلس با لايحه حمايت از خانواده موافق هستند، در حالي كه اگر با بدنه جامعه در ارتباط بودند، هرگز از مواد جنجال‌برانگيز اين لايحه دفاع نمي‌كردند و به جاي دفاع از موادي كه حقوق زنان را به خطر مي‌اندازد به دنبال احياي حقوق پايمال شده زنان مي‌رفتند. اما متاسفانه آنها چنين نمي‌كنند.

اماني در پاسخ به اين سئوال كه چرا امروز به مجلس آمده است؟،‌گفت: نمايندگان ادوار مختلف امروز به مجلس‌آمدند تا پيام زناني را كه دستشان به مجلسيان يعني وكلاي خودشان نمي‌رسد، به گوش نمايندگان برسانند و بگويند كه زنان جامعه با مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت از خانواده مخالف هستند.