توران ولی مراد: ما از مخالفت با ماده۲۴ می گوییم آن ها در پاسخ از همه لایحه می گویند غیر از ماده ۲۴

شبکه ایران زنان:

توران ولی مراد (عضو و دبیر ائتلاف اسلامی زنان، عضو شورای مرکزی و مسول واحد تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س)، تهیه کننده دور اول برنامه تلویزیونی "اردی بهشت")

امروز جمعی از نمایندگان ادوار زن مجلس به خانه ملت رفتند تا دلایل مخالفت خود با ماده قانونی مربوط به ازدواج مجدد را که در دستور کار مجلس است به گوش نمایندگان مجلس برسانند. ائتلاف اسلامی زنان هم در جلسه پنجشنبه ۲۸ مرداد خود دوباره در نهایت دقت مصوبات کمسیون قضایی و اشکالات و راه حل های موجود را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که راهی نیست جز پیشنهاد حرف ماده ۲۴ و بند مربوطه از ماده آخر لایحه. یعنی حفظ همان قانون موجود خانواده. نشست خبری ائتلاف اسلامی زنان هم در روز شنبه ۳۰ مرداد در همین ارتباط انجام شد.

سایت ها و نشریات هم از دلایل مخالفت ها و موافقت ها نوشتند. نمایندگان زن مجلس که به دلیل زن بودن مسولیت بیشتری در دفاع از حقوق زنان دارند همه در موافقت ماده مربوط به ازدواج مجدد حرف زدند. البته آن هایشان که حرف زدند.

چند نکته قابل توجه در این موافقت ها و در پاسخ به مخالفت هاست که لازم می دانم ذکر کنم:

۱- قانون موجود چه کم دارد که ماده مربوط به ازدواج مجدد لایحه آن را جبران کرده باشد؟ وقتی حرف از حذف مواد مربوط به ازدواج مجدد در لایحه زده می شود هدف این نیست که بی قانون باشیم. حرف ما این است که قانون موجود یعنی همان قانون سال ۵۳ بهتر از این ماده قانونی در لایحه موجود است. این شرط هایی که اکنون کمسیون قضایی بر لایحه آورده ازدواج مجدد مردان را آسان تر کرده و در واقع ترویج می کند.

۲- گفتند مجازات برای مردان خاطی. کو آن مجازات؟ در پاسخ به مخالفت های ما گفتند که قانون موجود (قانون سال ۵۳) ضمانت اجرا ندارد و ما می خواهیم به قانونی جامع دست بیابیم. (مصاحبه آقای الهام در فارس) نکته جالب توجه این است که این لایحه این کار را هم نکرده. یعنی مجازاتی برای مردان خاطی که بدون ضابطه به دنبال ازدواج مجدد می روند در خود ندارد. به عبارت دیگر قانون حمایت خانواده که در ماده ۱۷ خود مجازات مرد مجرم را داشت توسط شورای نگهبان حذف شد و از آن پس دیگر برای مردان مجرم مجازاتی در قانون نبود. این لایحه این مشکل را هم حل نکرده و مجازاتی برای مردان متاهلی که بی ضابطه و بی قانون حریم خانواده را می شکنند در خود ندارد.

۳- ما از مخالفت با ماده ۲۴ می گوییم آن ها در پاسخ از همه لایحه می گویند غیر از ماده ۲۴. اشکالاتی که ما مطرح می کنیم به ضعف قانون در ارتباط با ترویج ازدواج مجدد در لایحه است. ولی موافقان تصویب همه چیز می گویند الا حرف های مربوط به اشکالاتی که ما وارد می کنیم. مخالفت های ما از همان ابتدا به لایحه ای که قوه قضاییه فرستاده بود نبود. لایحه ارسالی از قوه قضاییه لایحه ای بود حاوی آیین دادرسی. موادی که دولت به آن اضافه کرد موادی ماهوی بود در ارتباط با ازدواج مجدد مردان متاهل و مالیات بر مهریه. از همان اول اعتراض ها به همین ماده ها بود با این توضیح که لایحه از قانون موجواد (قانون سال ۵۳) ضعیف تر و عقب تر است. با توجه به رشد و پیشرفتی که جامعه در این سال ها داشته قانون نمی تواند عقبگرد داشته باشد. امروز که شکل نظام جمهوری است و زنان صاحب رای و انتخاب و تصمیم گیری هستند چه گونه است که در خانه ها نگاهی ابزاری به آن ها با ا