فاطمه رهبر: من پیشنهاد به ملغی بودن ماده 22 و 23 دارم تا درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه برخی از جریان های سیاسی درصدد بزرگ نمایی برخی اختلافات در مجلس هستند گفت : فعالیت های نمایندگان ادواری جهت سیاه نمائی نظام و ایجاد بدبینی بین مردم نسبت به مجلس هفتم و هشتم است .

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا ، فاطمه رهبر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایونا با زننده شمردن رفتار نمایندگان ادواری در صحن علنی امروز مجلس تصریح کرد : رفتار این زنان از روی ریا بوده چرا که وقتی آنها به عنوان تماشاچی در صحن مجلس حضور پیدا می کنند و خود را حافظ حقوق زنان می دانند کف زدن شان در زمانی که تذکری آیین نامه ای ایراد می شود و آن تذکر به هر دلیلی با عدم رای مجلس روبرو می شود چنین حرکتی نشانه تناقض رفتاری شان است .

وی همچنین با اشاره به رفتارهای دوگانه نمایندگان زن ادواری اصلاح طلب خارج از مجلس اظهار داشت : گفته های آنها در مورد لایحه حمایت از خانواده صرفا جهت فریب مردم و سیاه نمایی علیه نظام و مجلس وقت است نه دفاع از حقوق زنان جامعه .

این عضو فراکسیون زنان همچنین با بیان اینکه حساسیت نسبت به لایحه حمایت از خانواده غیرعادی است گفت : جار و جنجال های ایجاد شده صرفا جنبه سیاسی دارند اگر این لایحه مسائل پنهان جامعه را رو کرده این است که ما قانونی را تصویب خواهیم کرد که در آن مشکلات خانواده ها را حل و فصل شده و حقی از زنی ضایع نخواهد شد .

وی همچنین تاکید کرد : زنان اصلاح طلبی که با حضور در صحن علنی مجلس و در زمان مطرح شدن شرایطی برای ازدواج موقت اقدام به کف زنی نموده اند در حقیقت مخالف جدی قانون اساسی بوده اما در ظاهر خود را مدافع جدی حقوق زنان نشان می دهند .

نماینده مردم تهران در پایان با اعلام مواضع مخالف خود در حذف مواد 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده به خبرنگار ایونا گفت : حذف این مواد تنها موجب افزایش هرج و مرج در جامعه می شود و من پیشنهاد به ملقی بودن آن دارم تا درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد .