رییس اداره زنان مجمع جهانی اهل بیت : نیازی به تصویب چنین لایحه هایی نیست، در همین حد کافی است

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : رکن آبادی با بیان اینکه تصویب لایحه حمایت از خانواده تضعیف بنیان خانواده را به دنبال دارد گفت: این لایحه نه تنها باعث محکم شدن بنیان خانواده نمی شود بلکه تضعیف آن را به دنبال دارد و ارزش زن را بسیار پائین می آورد .

به گزارش خبرگزاری ایونا ، ایران رکن آبادی رئیس اداره زنان و کودکان مجمع جهانی اهل بیت (ع) در گفتگو با خبرگزاری زنان ایران با بیان مخالفت خود با لایحه حمایت از خانواده اظهار داشت: این لایحه با وجود برخی مواد مانند 22 و 23 و 25 ارزش زن را پائین می آورد.

وی افزود: در حقیقت این لایحه ازدواج مجدد را ترویج می دهد و مسئله ای که در اکثر اوقات مخفیانه انجام می شود شکل قانونی پیدا کرده و هر مردی این اجازه را پیدا می کند هر زمانی که بخواهد اقدام به ازدواج مجدد کند.

رکن آبادی با اشاره به اینکه مواد پیشنهادی لایحه بدون فکر بوده خاطر نشان کرد: مسئله ازدواج مجدد در این لایحه مطرح می شود بدون آنکه محورهای اصلی آن را مانند حقوقی که به زن دوم تعلق می گیرد را در نظر بگیرند .

رئیس اداره زنان و کودکان مجمع جهانی اهل بیت (ع) ادامه داد: با تصویب این لایحه بنیان خانواده تضعیف می شود و فرهنگی راه اندازی می شود که با ظرفیت مردم برابری ندارد و آثار سوئی را در پی خواهد داشت.

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ادامه به اجرای چنین لایحه ای در لبنان اشاره کرد و گفت: در لبنان نیز پس از اجرایی شدن این لایحه ارزش زن به شدت تنزل پیدا کرد و ازدواج و طلاق ها از جنبه رسمی خود خارج شده و همه افراد با تعارف به هم ازدواج می کنند و سر کوچکترین مسئله نیز طلاق می گیرند.

وی ضمن بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده آثار سویی دارد و تصویب آن هیچ ضرورتی ندارد تصریح کرد: مواد این لایحه جمعی از قوانین خوب جامعه است که با اضافه کردن موادی مثل 22 و 23 و 25 در قالب لایحه حمایت از خانواده شکل گرفته و مجموع آن هیچ چیز مثبتی ندارد.

رکن آبادی یادآور شد: این لایحه ابتدا در 43 سال پیش مطرح شد و معوق ماند و مجددا 3 سال پیش مطرح شد و باز هم مسکوت ماند و امسال دوباره توسط عده ای مطرح شد و این نشان می دهد که با هر بار مطرح شدن و بررسی آن این لایحه پخته تر می شود.

رئیس اداره زنان و کودکان مجمع جهانی اهل بیت (ع) تصویب و اجرای لایحه حمایت از خانواده را گامی موفق در سال های آینده دانست و تصویب آن در جامعه فعلی را غیر ضروری خواند.

وی افزود: نیازی به تصویب چنین لایحه هایی نیست بلکه در همین حد که در بین نمایندگان گفتمانی صورت بگیرد و تاثیرش را بگذارد کافی می باشد.