حاشيه نگاري از بررسي لايحه حمايت از خانواده در مجلس / بررسی ماده مربوط به تعدد زوجات روز یکشنبه در مجلس

ايلنا: مواد 22 و 23لايحه حمايت از خانواده از بدو تدوين اين لايحه، حاشيه ساز بود. بررسي اين بخش از لايحه حمايت از خانواده در مجلس نيز حاشيه ساز شد.

بخشي از اين حواشي را به قلم خبرنگار ايلنا، در ادامه مي‌خوانيد:

در حين بررسي ماده 20 لايحه حمايت از خانواده جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه پيشنهاد حذف جمله‌اي را داد كه لاريجاني با خنده به وي گفت: اين يك جمله كوچه بازاري نيست كه شما مي‌خواهيد آن را حذف كنيد، بلكه يك جمله فقهي است.

جهانگيرزاده هم با خنده خطاب به لاريجاني گفت: ‌شما آخوندزاده هستيد اما من خوار وبار زاده هستم! اين موضوع موجب خنده حضار شد.

سيدمهدي صادق نماينده آستانه نسبت به شرايط ازدواج مجدد كه در ماده 23 آمده بود، انتقاد كرد كه در حين تذكر وي جمعي از زنان نماينده ادوار مجلس از جمله الهه كولايي، الهه راستگو، شهربانو امامي، فاطمه راكعي و اكرم مصوري‌منش وي را با كف زدن تشويق كردند.

محمد جواد ابطحي كه پيشنهاد ثبت ازدواج موقت را داده بود در حين مطرح كردن پيشنهادش با فرياد خطاب به نمايندگان گفت: نكند از ترس متهم شدن به عجز دست از موازين اسلام برداريد.

پس از آنكه پيشنهاد ابطحي در مورد ثبت ازدواج موقت تنها 45 راي مثبت آورد لاريجاني باخنده گفت: اين پيشنهاد بدجوردي هم راي نياورد!

فاطمه رهبر نماينده تهران خواستار ثبت ازدواج موقت و معتقد بود كه در دوران بارداري، چنانچه زوج مفقود شود، ثبت رابطه نسبي طفل و مادر بسيار سخت است كه شهاب‌الدين صدر تذكري داد و تاكيد كرد: تشخيص رابطه نسبي جنين و مادر در دوران حاملگي نيز امكان‌پذير است كه پس از اين تذكر لاريجاني با خنده گفت: خوب مشكل خانم رهبر هم حل شد!

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان كه قصد داشت تذكر دهد در ابتدا با خنده خطاب به لاريجاني گفت: من قصد دارم روش دلخوشي راه پيشي بگيريم و اشعاري بخوانم، لاريجان نيز به وي پاسخ داد: بعيد مي‌دانم در اين زمينه شما موفق باشيد اين حرف موجب خنده حضار شد.

نماينده زن مجلس ششم كه پنج نفر بودند از ابتداي جلسه امروز مجلس تا پايان زمان بررسي لايحه حمايت از خانواده در جايگاه تماشاچيان حضور داشتند.

پس از آنكه پيشنهاد ثبت ازدواج موقت راي نياورد اين پنج نماينده با كف زدن شادي خود را نشان دادند.

بررسي ماده 23 كه از مواد جنجالي اين لايحه است به يكشنبه موكل شد.