جنبش زنان الگویی برای جنبش سبز دموکراسی خواهی

گفتگوی منصوره شجاعی با «شیرین عبادی» در سالگرد کمپین یک میلیون امضاء - 4 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: پنجم شهریور سال 1389، چهارمین سالروز اعلام موجودیت کمپین یک میلیون امضا است. چهارسال پر نشیب و فرازی که اینک در پیوند با خیزش مردمی جنبش سبزهویت زنانه خویش را در فرایند دموکراسی خواهی به طیف های گوناگون این جنبش نیزشناسانده وهمچنان در طلب برابری خواهی و دموکراسی جویی پیش می رود.به مناسبت این روز، درگفتگویی با " شیرین عبادی " برنده جایزه صلح نوبل و ازبنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا نگاهی دوباره بر تجارب به دست آمده داشته ایم.

منصوره شجاعی: از5 شهریور 1385 واعلام موجودیت کمپین یک میلیون امضا 4 سال می گذرد، شما به عنوان یکی از اعضای بنیادگذار کمپین و نماد برجسته آن، کمپین را در دوره حیات اش به طور اجمالی چگونه ارزیابی می کنید؟

شیرین عبادی: به نظر من به صورت خلاصه دوره اطلاع رسانی و آگاه سازی زنان ایران بوده است که در این زمینه بسیار هم موفق عمل کرده . دوره ای بوده است که هم توجه مردم ایران وهم توجه بین المللی به تبعیض ناروای قانونی علیه زنان در ایران، به طور وسیعی جلب شد.

منصوره شجاعی: در مورد تاثیرماندگار وتاریخی فعالیت کمپین، مقالات و نظرات بسیاری ارائه شد اما به طور مشخص از نظر شما نقاط قوت و شاخص کمپین در پیشبرد اهداف جنبش زنان چه نکاتی بودند ؟

شیرین عبادی: به نظرمن هرحرکت و هر جنبشی زمانی پیروز می شود که بتواند با آگاهی مردم را وادار به حرکت کند. قوانینی که بعد ازانقلاب به تصویب رسید بسیار یک سویه و به زیان زن بود . متاسفانه بسیاری از مردم حتی افرادی که تحصیل کرده هم بودند در جریان این قوانین قرار نگرفته بودند تا اینکه خودشان به این قوانین برخورد بکنند. به عنوان مثال من می توانم اشاره کنم به تحقیقی که درزمینه سن مسولیت کیفری دختران انجام دادم در زمانی که ریاست انجمن حمایت از حقوق کودکان را برعهده داشتم . در این تحقیق ما ازحدود 500 نفر از افرادمختلف، گروه های گوناگون با تحصیلات متفاوت ــ ازعالی ترین مدارج تحصیلی تا سطوح پایین تر ــ مطالعه کرده بودیم و پرسشنامه ای را بین اینها پخش کرده بودیم که آیا می دانید که سن مسولیت کیفری برای دختران 9 سال است؟ تقریبا 97 درصد مردم جواب داده بودند که نمیدانستند و حتی برای این افراد خنده دار بود که قانون برای دختری که حداکثر 10 ساله است قانون او را به چشم یک انسان 40 ساله نگاه کند و همان تکالیف را برای او مقرر دارد. درحالتی که می دانیم که قانون ما این چنین است.

بنابراین، مسئله مهم درپیشبرد یک جنبش این است که اطلاع رسانی بشود و از آنجا که هدف اصلی کمپین جمع آوری امضا نبود زیرا اگر می خواستیم که فقط امضا جمع کنیم ظرف چند ماه یک میلیون امضا جمع می شد اما هدف این بود که اول اطلاع رسانی در مورد قوانین بشود و آموزش انجام بشود و بعد از آموزش، سوال شود که اگر مایل هستید بگویید که اصلاح کدام یک از این قوانین باید دراولویت باشد. در واقع از این طریق بود که تعداد زیادی از افراد جامعه اززنان و مردان در جریان قوانین تبعیض آمیز قرار گرفتند .

مورد دیگری که باید اشاره کنم این است که به طور کلی و درواقعیت، سن ازدواج برای دختران در ایران بالا ست یعنی جامعه ایران ازدواج دختر بچه ها را نمی پسندد .و وقتی شما به آمار ازدواج ها نگاه می کنید می بینید که بیش از90 درصد ازدواج ها بالای سن