روایتِ اوج و افول کمپین یک‎میلیون امضاء

آمنه کرمی - 30 مرداد 1389

مدرسه فمینیستی: از حوالی دوره مشروطیت تا زمان کنونی مابین روشنفکران انقلابی و مبارزان قدیمی سیاسی، رسم و رسوماتی بوجود آمده و ادامه هم پیدا کرده است به این ترتیب که در سالگشت رویدادهای مهم تاریخی و اجتماعی عموما بزرگداشت و مراسم هایی برگزار می کنند. در جنبش زنان هم چنین رسم و رسوماتی برقرار بوده است منجمله همه ساله در روز 8 مارس (روز بین المللی زن) یا در سالگشت 22 خرداد (روز ملی همبستگی زنان ایران) و یا طی سه سال گذشته در سالروز افتتاح پروژه کمپین جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، برای تجدید خاطره و زنده نگه داشتن یاد آن تلاشها، مراسم هایی به صورت جمع شدن یاران قدیمی و نشست هایی همراه با عکس های یادگاری، یا جشن نامه هایی به صورت مجموعه مقالات و خاطرات، منتشر می نمایند. زنده نگه داشتن نام و ذکر مناسبت های تاریخی از آن جهت مفید و لازم می نماید که نسلهای آینده اجتماع در دوره های آتی، آن حوادث اثربخش را به فراموشی نسپارند تا از آن حوادث نیکو، درس و تحربه ای برای فردای شان بگیرند.

بخش 1 : مقدمه

این گزارش که توزیع کشوری کمپین، طی دوره فعالیت اش در داخل کشور است در راستای بزرگداشت چهارمین سالروز کمپین که یکی از رویدادهای مهم در جنبش زنان است و الهام گرفتن از آن حرکت، گردآوری و تنظیم شده است. بخش اول، مقدمه خیلی کوتاهی است که طرز راه اندازی و محتوای پروژه جمع آوری یک میلیون امضا و علل ناکامی فعالان این پروژه در رسیدن به اهدافشان را پیگیری می دهد. بخش دوم مروری است بر گسترش شتابان و خاطره انگیز آن در شهرهای کشور.

22 خرداد 1385: 51 ماه از برگزاری تظاهرات زنان معترض به قوانین نابرابر حاکم، در میدان 7 تیر تهران گذشته است. در خرداد ماه سال 1385 زنان طالب حق، معترض به قوانین تبعیض گستر کنونی، تظاهراتی آرام برگزار نمودند. آن تجمع در کمال آرامش و صلح طلبی با خواندن سرود آغاز شد ولیکن زنان تظاهرکننده بلافاصله با خشونت مامورین انتظامی تهران بزرگ رو به رو گشتند و بیش از هفتاد نفر از زنان و مردان که در آن تظاهرات شرکت کرده بودند بازداشت شدند. این تظاهرات ایده شکل‎گیری و راه اندازی پروژه «کمپین جمع آوری یک میلیون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز» را در ذهن سازماندهندگان آن مراسم کلید زد. در روزهای تدارک برگزاری آن تظاهرات اعتراضی بویژه هفته آخر منتهی به مراسم، برای نخستین بار بود که تعداد 5000 نسخه از دفترچه های توضیح قوانین به زبان ساده، بین عابرین و مردم کوچه و خیابان، توزیع گردید. و این تجربه اول بود.

پس از آن برای پیگیری قطعنامه این تجمع که فرصت نشده بود قرائت شود، بیش از 50 زن فعال اصلاح طلب میانه رو که در تجمع میدان هفت تیر حضور داشتند یا آن را سازمان داده بودند گرد هم آمدند و سر انجام، پروژه جمع کردن یک میلیون امضاء از شهروندان برای تغییر قوانین تبعیض آمیز به راه افتاد.

5 شهریور 1385: با رجوع به اسناد و مدارک موجود ثبت شده در وب سایتهای مرتبط با کمپین، تاریخچه افتتاح کمپین و کار و تلاش و فعالیت پروژه گردآوری يك ميليون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز حدود دو ماه بعد از آن تظاهرات معترضانه ــ در اواخر مرداد ماه ــ روی داده است. به این ترتیب که بعد از آزادی دستگیر شدگان از زندان اوین و برگزاری جلسات مشورتی، بحث های ط