غذاي مديترانه اي بخوريد تا سرطان سينه نگيريد

خبرگزاری بین المللی زنان ایران : تحقيقات جديد حاکي از آن است زناني که از غذايي مديترانه اي در رژيم روزانه خود استفاده مي کنند، پس از يائسگي، نسبت به ساير زناني که رژيم غذايي متفاوتي دارند، کمتر در معرض ابتلا به سرطان سينه قرار دارند .

به گزارش خبرگزاری ایونا ، به گزارش فاکس نيوز، محققان يوناني با مطالعه 10 ساله روي 14800 زني که از رژيمهاي غذايي مديترانه اي و سنتي استفاده مي کردند، دريافتند که با تداوم مصرف اين گروه غذاها، شانس ابتلا به سرطان سينه در آنها به طور قابل توجهي کاهش پيدا کرده است.

اين تأثير در دوران قبل از يائسگي بيشترين تأثير را دارد ولي در زنان جوان اثر بسزايي نداشته و در زمان پس از يائسگي، مصرف غذاهاي مديترانه اي تا 22 درصد خطر ابتلا به سرطان سينه را کاهش مي دهد.

علاوه بر ارتباط رژيم غذايي مديترانه اي با کاهش سرطان سينه، محققان به ارتباط آن با کاهش خطر بروز بيماري هاي قلبي و سرطانهايي چون روده بزرگ و معده اشاره کردند.

غذاي مديترانه اي سرشار از ماهي، روغن زيتون، سبزيجات و دانه هايي چون آجيل و بنشن بوده و از گوشت قرمز و لبنيات کمترين استفاده مي شود و محققان مطالعات زيادي انجام دادند که دريابند چرا مردم نواحي مديترانه نسبت به ساير مردم جهان کمتر به بيماري هاي قلبي و سرطانهايي چون سرطان سينه، مبتلا مي شوند.

در خصوص ارتباط غذاي مديترانه اي و کاهش خطر سرطان سينه دو تحقيق صورت گرفته و در آنها مشخص شد که کمبود گيرنده هاي هورمون استروژن که بيشترين علت ايجاد تومورهاي سينه هستند، دليل اين ارتباط است.