فرشته روح افزا، استاد دانشگاه منچستر انگلستان: فمينيسم بازيچه يهود است!!!

به گزارش خبرگزاری ایونا از شهركرد، دكتر فرشته روح افزا روز گذشته در جمع دانش پژوهان طرح ضيافت انديشه در دانشگاه شهركرد اظهار داشت: مكتب فمينيسم به هيچ عنوان تامين كننده حقوق واقعي زنان نبوده و دامي است كه توسط صهيونيست‌ها پهن شده است.

وي با اشاره به مسئله بحران هويت در غرب گفت: هر ساله در انگلستان 43 هزار كودك بي‌سرپرست متولد مي‌شود كه بعدها آسيب‌هاي اجتماعي خود را نشان مي‌دهد.

روح افزا افزود: در برخي كشورهاي غربي حقوق كاركنان زن معادل 70 يا 80 درصد مردان پرداخت مي‌شود و در غرب حقوق زن و مرد آن طور كه ادعا مي‌كنند، برابر نيست.

وي اضافه كرد: شايد بتوان گفت كه در طول قرن بيستم فمينيسم يكي از جنجال انگيزترين جنبش‌هاي اجتماعي و فكري در سطح جهان بوده است و بسياري از دگرگوني‌هاي سياسي و حقوقي در وضعيت زنان در جوامع مختلف را مي‌توان در وهله نخست ناشي از اين جنبش دانست.

استاد دانشگاه منچستر انگلستان و محقق امور زنان و خانواده ادامه داد: حضور زن در عرصه عمومي به صورت مختلف از جمله اشتغال در حوزه اقتصادي و رده‌هاي مختلف مناسب دولتي حق رأي عضويت در پارلمان‌ها، كابينه‌اي دولت و قوه قضائيه بهره مند شدن از حقوق مدني و غيره از جمله اين تغييرات است.

روح افزا تصريح كرد: از سوي ديگر گاه دگرگوني‌هايي چون تزلزل در نهاد خانواده، كاهش ازدواج، افزايش طلاق، برخوردهاي تخاصم آميز زنان و مردان، زير سؤال بردن برخي سنت‌هاي ديرينه كه بنيان ثابت اجتماعي دانسته مي‌شود از تبعات و حتي شاخص توجه رشد و گسترش فمينيسم تلقي مي‌شود.

وي ره‌آورد تفكر فمينيسم در جهان غرب را عريان شدن زنان، متلاشي‌شدن خانواده و عدم امنيت اخلاقي در جامعه عنوان كرد و گفت: جنبش حمايت از زنان با ادعاي رهايي اين قشر از ستم‌ مردان و مبارزه با تفكر مردسالاري سنتي كه منجر به تحقير و بردگي زنان در تفكر مدرن شده، نشأت گرفته از جهان غرب است.

روح افزا خاطرنشان كرد:‌ بانوان جامعه بايد آگاهي كاملي در رابطه با دستاوردهاي غرب داشته‌باشند.

وي يادآور شد:‌ بزرگترين اشتباه تفكر فمينيسم اين است كه تفاوت‌هاي فطري و طبيعي زن و مرد انكار مي‌شود كه اين امر موجب بسياري از معضل‌هاي روابط زن ومرد در خانواده و جامعه شده است.

روح افزا اضافه كرد: غرب با نقشه‌اي كه براي زنان جهان با عنوان فمينيسم كشيده، مي‌خواهد ظلمي كه تاكنون در حق زنان شده، جبران كند درحاليكه اين ترفند براي آنها دردسرساز شده و آنها را در منجلاب بي‌بند و باري و لاقيدي گرفتاركرده است.