صیغه در قرآن نیامده و تعدد زوجات نیز محدود و نسخ شده است

مهندس ژیلا شریعت پناهی - 7 شهریور 1389

مدرسه فمینیستی: روز پنج شنبه 28 مرداد 1389، در تهران، نشستی با حضور جمعی از زنان از گرایش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهایی از «لایحه حمایت از خانواده» برگزار شد. یکی از سخنرانان این نشست «مهندس ژیلا شریعت پناهی» پژوهشگر مسایل دینی، قرآن پژوه و از فعالان جنبش زنان بود. متن تحریر شده سخنرانی ایشان در این نشست را در زیر می خوانید:

مشروح سخنرانی مهندس ژیلا شریعت پناهی در نشست اعتراضی علیه لایحه حمایت از خانواده

لایحه حمایت از خانواده که در واقع لایحه ضد خانواده است شامل مواد و بندهای مختلفی می شود که ممکن است برخی از مواد آن خوب باشد اما ما در جنبش زنان به سه تا از مواد این لایحه اعتراض داشته و داریم که از نظر من که یک قرآن پژوه هستم، هر سه این مواد ضد قرآن است یعنی نه تنها با دین ما هماهنگی ندارد بلکه ضدیت دارد با آن. این سه ماده که در سال 1387 هم بسیار روی آن بحث شد، مواد 22 و 23 و 25 بود. در آن سال من هم به همراه عده زیادی از زنان معترض به مجلس رفتیم و در مجلس بحث کردیم، و من جزو گروهی بودم که با خانم فاطمه آلیا دیدار کردیم و من آنجا دلایل ام را مطرح کردم. در هر صورت به خاطر آن اعتراضات مجلس کمی عقب نشینی کرد اما مجددا موادی که ما به آن معترض بودیم با تغییراتی به لایحه اضافه و در هفته آینده قرار است در مورد آن در صحن علنی مجلس مطرح شود. از این رو در این جا تلاش می کنم تا نشان بدهم که این سه ماده با قرآن در تضاد است.

آیات قرآن در جهت تک همسری و نسخ تعدد زوجات است و نه در رواج آن

اولین ماده ای را که من می خواهم اینجا توضیح بدهم که با قرآن ضدیت دارد، ماده 23 است که مربوط به تعدد زوجات است. آقایان در طول تاریخ اسلام نسبت به تعدد زوجات سفسطه گونه برخورد کرده اند و مشکل ما زنان در این رابطه لزوما مشکل امروز نیست و ریشه در گذشته دارد. مشکل ما از زمانی شروع شد که پیامبر فوت کردند و خود این آقایان هم می گویند که از همان زمان انحراف شروع شد. در مورد حقوق زن هم همین اتفاق افتاد یعنی انحراف از همان دوره بعد از وفات پیامبر آغاز شد، منتها در جاهایی که مربوط به حقوق آقایان و مردان بود، این همه کتاب ها نوشته شد و آقایان سعی کردند انحرافات را بشناسند ولی در مورد مسائلی که به حقوق زنان مربوط می شد، سکوت کردند و یا کمتر در مورد آن انحرافات در حقوق زنان صحبت کردند. در حالی که ادعای من این است که انحراف در مسائل زنان از همان زمان فوت پیامبر شروع شد. حالا در این میان ممکن است کسی بگوید که خود پیامبر در آن زمان چندین همسر داشتند، اما پاسخ من این است که این آیه 3 از سوره نساء، بعد از آن نازل شد که پیامبر همسران شان را طبق قوانین منع نشده آن روز اختیار کرده بودند، نه تنها پیامبر بلکه بقیه مردان هم تعداد زیادی همسر داشتند و نه تنها مردان این را عادی می پنداشتند که زنان هم عادی می دانستند. در چنین شرایطی بود که این آیه 3 سوره نساء نازل شد تا از ازدواج بی رویه جلوگیری کند.

متاسفانه این آیه را آقایان به نام «آیه تعدد زوجات» نامیده اند درحالی که این اشتباه است و این آیه اتفاقا نازل شد تا جلوی تعدد زوجات بی رویه را بگیرد و آن را محدود کند. این خیلی متفاوت است. یک موقع شما می گویید تا آن موقع تک همسری بود و بعد این آیه آمد تا به مردان اجازه دهد تا 4 تا زن بگیرند ولی درست برعکس این در آن