انتقال محبوبه کرمی به بيمارستان پس از آزادی از زندان

رادیو کوچه: روز يک‌شنبه هفتم شهريورماه، محبوبه کرمی فعال زنان و حقوق بشر پس از آزادی از زندان به بيمارستان امام حسين منتقل شد.

به گزارش راديو کوچه، برادر محبوبه کرمی وضعيت روحی وی را نامساعد اعلام کرد و گفت‌: به دستور پزشک معالج ايشان را به بيمارستان منتقل کرديم و در حال حاضر به علت نبودن تخت خالی در بيمارستان امام حسين در صف انتظار به سر می‌بريم.

محبوبه کرمی در روز ۱۱ اسفند ۸۸ بازداشت و تا زمان برگزاری دادگاه در زندان اوين به سر ‌برده است. وی در روز ۲۷ مرداد ماه با توديع وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی از زندان آزاد شد.