طرح تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق را یکسال قبل به مجلس دادیم

معاون وزیر دادگستری در حالی خبر از ارجاع طرح تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به کمیسیون قضائی می دهد که نایب رئیس این کمیسیون پس از یکسال خبری از این طرح ندارد.
عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر از طرح تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در کشور خبر داد و افزود: این طرح از سوی دولت به مجلس ارائه شد که پس از بررسی و موافقت وزارت دادگستری در تاریخ هفتم مرداد ماه سال 88 به مجلس ارجاع شد.

وی افزود: این طرح هم اکنون روی میز کمیسیون قضائی مجلس در نوبت بررسی قرار دارد.

کارشناسان معتقدند با تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق مشکلاتی اعم از مبالغ دریافتی، آمار ازدواج و طلاق و همچنین ثبت ازدواج و طلاق در کشور ساماندهی می شود ولی هنوز پس از یکسال این طرح در کمیسیون قضائی مطرح نشده است.

فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد زمان بررسی طرح تاسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت تا کنون مطلبی در مورد این طرحی نشنیده و از آن اطلاعی ندارم.