زنان تحصيلکرده كمتر باردار مي‌شوند

جهان نیوز : به گزارش سرویس زنان جهان؛ تحقیقات حاکی از آنست که رفتار باروري زنان متاهل در شهر تهران تغيير کرده است. کارشناسان اجتماعي معتقدند که اين تغيير مي‌تواند تاثيرات مهمي در روند برنامه‌ريزي‌هاي جمعيتي در کشور داشته باشد.

آخرين اطلاعات و پژوهش‌ها درباره وضعيت باروري، پيشگيري و وضعيت سقط جنين حاکي از جهش‌هاي فرهنگي و اجتماعي وسيعي در چند دهه گذشته در تهران است.

مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه دانشگاه تهران به دستاوردهاي مهمي در زمينه تحليل اجتماعي باروري زنان رسيده که برنامه‌ريزي مسئولان براي نسل بعدي را با حساسيت‌ها و دغدغه‌هاي مهمي همراه مي‌کند.

زنان تحصيلکرده كمتر باردار مي‌شوند

آخرين تحقيقاتي که به گفته عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه روي باروري زنان انجام شده است، نشان مي‌دهد که با افزايش سطح تحصيلات زنان ميزان باروري ناخواسته كاهش يافته است.

اين آزمايش‌ها بر اساس انجام يك پيمايش با عنوان رفتار باروري زنان متاهل در شهر تهران با هدف بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي باروري، پيشگيري و وضعيت سقط جنين در شهر تهران انجام شده است که اطلاعات آن از مناطق 22 گانه شهر تهران جمع آوري شده و زنان 15 تا 49 ساله را در برمي گيرد.
نمونه آماري اين پيمايش دو هزار و 934 نفر از زنان متاهل بوده است. مجري اين پيمايش بر اين عقيده است که بر اساس اين تحقيق بيش از 50 درصد از زنان بعد از 19 سالگي ازدواج کرده‌اند. 98 درصد زناني که در اين پژوهش شرکت کرده‌اند زنان باسواد، 68 درصد آنان داراي مدرک تحصيلي ديپلم به بالا و 26 درصد داراي تحصيلات دانشگاهي و 16 درصد شاغل بوده اند.

يکي ديگر از نتايج اين پژوهش که نشان از تغييرات مهم باروري در تهران دارد اين است که سن باروري در پايتخت به ۳۰ سال نزديك شده است.

عضو هيات علمي مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه كه اين پيمايش را به عهده دارد؛ در مورد آمار باروري زنان مورد پژوهش می گوید: به‌طور متوسط زنان 15 تا 49 ساله ساكن شهر تهران در طول دوران سال‌هاي باروري‌شان، 5. 1 فرزند به دنيا آورده اند.

اين آمار تفاوت‌هاي فاحشي با آمارهاي سال‌هاي گذشته در تهران دارد. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه سن باروري در شهر تهران تغيير كرده به سن 30 سال نزديك شده در حالي كه در 10 سال گذشته سن باروري 25 سالگي بوده است.

كاهش باروري به دليل پيشگيري است نه ازدواج نكردن

اين تحقيقات نشان داده است كه 69 درصد از دلايل كاهش باروري مربوط به روش‌هاي پيشگيري از بارداري، 23 درصد جوانان ازدواج نكرده، پنج درصد به طول دوران شيردهي و سه درصد سقط جنين مي‌شود.

به گفته عرفاني، علل كاهش باروري در شهر تهران نسبت به 10 سال گذشته تغييري نكرده است. او با بيان اينكه فاصله‌گذاري فرزند اول نسبت به 10 سال گذشته، شش سال كاهش يافته است، مي‌گويد: به‌طور متوسط يك زن متاهل تهراني از زمان ازدواج 23 ماه براي بچه دار شدن، صبر مي‌كند در حالي كه در 10 سال گذشته اين فاصله‌گذاري 29 ماه بود.

پژوهش روي زنان تهراني كه 51 درصد از زنان آن فارسي زبان و
31 درصد ترك زبان و مابقي شامل ساير قوميت‌هاي ديگر بوده اند، نشان مي‌دهد كه يك زن تهراني 58 ماه بعد از تولد فرزند اول تا تولد فرزند دوم خود صبر مي‌كند در حالي كه در 10 سا