مديركل فرهنگي سازمان ملي جوانان : بحث‌ ازدواج موقت و مجدد هيچ ربطي به سازمان ملي جوانان ندارد

ایلنا: مديركل فرهنگي سازمان ملي جوانان مي‌گويد لايحه حمايت از خانواده هيچ ربطي به سازمان ملي جوانان ندارد و بحث هاي مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد ربطي به حيطه كاري اين سازمان ندارد و وظيفه ما تشويق جوانان به ازدواج است.

محسن زنگنه در حالي از بي‌ارتباط بودن لايحه حمايت از خانواده با سازمان ملي جوانان حرف مي‌زند كه بر اساس تعاريف خود اين سازمان، ساسيت‌گذاري براي جوانان 14 تا 29 ساله و بررسي مسائل و مشكلات آنها وظيفه سازمان ملي جوانان است. از طرف ديگر اين سازمان سن ازدواج را هم در همين فاصله سني تعريف مي‌كند بنابراين سوالي كه اينجا مطر ح مي‌شود اين است كه چطور لايحه حمايت از خانواده به سازمان ملي جوانان بي‌ارتباط است؟

محسن زنگنه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايلنا در رابطه با لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ بايد بگذاريم لايحه حمايت از خانواده در مجراي خودش حركت كند. در فضاي اجتماعي الزاماتي وجود دارد، مباحث فقهي نيز در رابطه با مباحث مطرح شده در لايحه حمايت از خانواده وجود دارد، الحمدالله اسلام هم كاملا انعطاف دارد و اصلا وجود مجموعه‌اي مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام در كشور ما براي نشان دادن همين انعطافي است كه اسلام در برخورد با مسائل روز دارد و احكام ثانويه مي‌توانند بر اساس نيازهاي اسلام صادر شوند.

او ادامه داد:‌ متاسفانه لايحه حمايت از خانواده با مسائل سياسي گره خورده است ‏‌در حالي كه بايد سعي كنيم اين لايحه را از مسائل سياسي دور نگاه داريم.

زنگه تصريح كرد:‌ لايحه حمايت از خانواده نياز به بحث كارشناسي دارد و كارشناسان اسلامي، كارشناسان علوم اجتماعي و كساني كه واقعا فضاي جامعه را مي‌بينند و كف جامعه را درك مي‌كنند بايد در رابطه با لايحه حمايت از خانواده تصميم‌گيري كنند و اين تصميم‌گيري بايد به گونه‌اي باشد كه نه احكام اسلام خدشه دار شود و نه مشكلي براي جامعه پيش بيايد.

او ادامه داد:‌ ما معتقد هستيم اگر در اسلام حكمي صراحت دارد براي جامعه ما مفيد است زيرا ما معتقد هستيم آنچه در اسلام آمده است برخواسته از عقل‌گرايي است و اگر اشكالي در رابطه با احكام اسلام پيش مي آيد ‏‌ما ان حكم را درك نكرده‌ايم .

زنگنه در رابطه با مواد جنجال برانگيز لايحه حمايت از خانواده گفت:‌ اسلام عقد موقت را گذاشته است براي اينكه جامعه از بن‌بست‌ها خارج شود و البته شهيد مطهري هم براي ازدواج موقت شرايطي را مطرح كرده است و براي ازدواج مجدد هم شرايطي در احكام اسلامي در نظر گرفته شده است و ما نبايد به لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي نگاه كنيم كه انگار اين لايحه به نفع زنان نيست و مي‌خواهد زنان رامحدود كند و قدرت بيشتري به مردان بدهد.
او در پاسخ به اين سوال كه چرا مسئولان كشور وقتي زنان مطالبات اجتماعي خود را بيان مي‌كنند و براي رسيدن به حقوق خود اعتراضاتي را مطرح مي‌كنند، مي‌گويند بحث سياسي است و به اين ترتيب انتظار دارند زنان كنار بكشند و خواسته‌هاي خود را مطرح نكنند، گفت:‌ كسي در كشور ما مدعي اين نيست كه زنان نبايد از حقوق خود دفاع كنند.
او ادامه داد:‌ به اعتقاد من قوانين جمهوري اسلامي ايران يكي ازمترقي‌ترين قوانيني است كه در رابطه با زنان وجود دارد و حقوق آنها را مد نظر قرار داده است.

او توضيح داد:‌ مقايسه قوانين ايران با قوانين سا