دانشگاه الزهرا لباس زنان ورزشکار را طراحی می‌کند

خبرگذاری مهر : نخستین مسابقه طراحی لباس ورزشی برای بانوان ایرانی با همکاری معاونت امور ورزشی بانوان سازمان تربیت بدنی کشور و معاونت امور دانشجویی فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) و خانه طراحان لباس این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه برای طراحی لباسهایی صورت می گیرد که جهت اماکن عمومی و انجام فعالیت های ورزشی قابل استفاده باشد.

طرحها باید با در نظر گرفتن موازین اسلامی، قواعد و نکات مرتبط با ورزش و اصول زیبایی شناسی ارائه شود.

ارائه طرح در قطع A3، طراحی از پشت و پیش لباس به صورت جداگانه، ارائه شناسنامه کامل اثر با هر طرح، ارائه مشخصات کامل فردی طراح همراه با اثر و ارسال طرح اسکن شده به آدرس پست الکترونیکی خانه طراحان لباس دانشگاه الزهرا (س) و یا مراجعه مستقیم به دبیرخانه مسابقه از جمله شرایط شرکت در مسابقه است.

افراد علاقمند تا 15 شهریور ماه 89 فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه واقع در امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه الزهرا (س) ارسال کنند.