تفکیک جنسی دانشگاه علمی کاربردی مرکز ورامین

وارنا: رییس دانشگاه علمی کاربردی مرکز ورامین در دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با برشمردن مزایای موجود در تفکیک جنسیتی دانشگاهها از اجرای این طرح در ترم جدید این مرکز خبر داد.

سید رضاطباطبایی رییس دانشگاه علمی کاربردی مرکز ورامین که به همراه هیئت رئیسه و تنی چند از پرسنل این مرکز برای دیدار با حضرت آیت ا… محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه در شهرستان ورامین در بیت معظم له حضور یافته بود حضور ایشان به عنوان یکی از اعضاء هیئت امناء این مرکز را فرصتی بسیار مناسب برای دانگاه علمی کاربردی مرکز ورامین دانست.

وی همچنین با ارائه گزارشی از عملکردها و دستاوردهای علمی فرهنگی این مرکز خاطر نشان ساخت: مرکز ورامین مدتها از فقدان یکی از معاونتهای مهم رنج می برد تا اینکه با انتخاب سید محسن احمدی در این سمت شاهد تغییرات شگرف بخش فرهنگی و پیشرفتهای خوبی در این زمینه هستیم، بحمدا… آقای احمدی از افراد فرهنگی هستند و در این زمینه تلاش شایانی می نمایند ، معاونت آموزشی مرکز نیز در ماههای اخیر به آقای بنی عامر واگذار گردیده که بحمدا… عملکردی رضایتبخش در این زمینه مشاهده می شود.

طباطبایی سپس با اشاره به بحث تفکیک جنسیتی کلاسهای دانشگاه علمی کاربردی ورامین از برنامه مدون این مرکز برای تفکیک و جداسازی روزهای حضور دختران و پسران در دانشگاه خبرداده و افزود: با کوششهای فراوان و سعی و تلاش دوستان ان شاء ا… از ترم جدید این تفکیک صورت می پذیرد،برنامه درسی ترم جدید در حال حاضر مشخص گردیده و این امر در آن لحاظ شده است.