فراهم كرن زمينه اشتغال زنان،مهمترين هدف بنياد ملي توسعه كارآفريني است

خبرگزاري بين المللي زنان ايران : معاون طرح و برنامه مركز امور زنان و خانواده گفت:‌ايجاد زمينه مناسب براي اشتغال و كارآفريني زنان از مفاد اصل 43 قانون اساسي و مهمترين هدف تشكيل بنياد ملي توسعه كارآفريني است.

به گزارش خبرگزاري " ايونا" و به نقل از ايرنا ، "پروين هدايتي " ، شناسايي استعداد ها و حفظ كرامت زنان را از ديگر اهداف تشكيل بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان عنوان كرد.

وي افزود: مركز امور زنان و خانواده، حضور زنان را به عنوان نيمي از جمعيت كشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي ضروري و راه اندازي و تشكيل بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان را گامي موثر در تحقق اين هدف و توسعه بخش اقتصادي كشور مي داند.

وي ادامه داد‌ جمعيت ايران بسيار جوان است و نيمي از اين نيروي جوان را زنان تشكيل مي دهند كه از مهمترين ويژگي آنان دانش آموختگي است كه ورودي و خروجي دانشگاهها و مراكز علمي كشور گواهي بر اين ادعاست.

معاون طرح و برنامه مركز اموز زنان و خانواده رياست جمهوري اضافه كرد: اين نيروي انساني با پتانسيل هاي جواني، دانش آموختگي و تخصص آماده جذب در بازار كار است در حاليكه بيشترين احتمال جذب براي زنان، به دليل سياست انقباضي و كاهش تصدي گري دولت، در بخش خصوصي ميسر است.

به گفته هدايتي، سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور بين 8 تا 9 درصد است واگر چه قرار است براساس برنامه پنجم توسعه اين رقم به 25 درصد افزايش يابد اما به هيچ وجه پاسخگوي نيروي انساني زنان در اين حوزه نيست.

وي به ساز و كارهاي نامناسب بخش خصوصي براي حضور زنان اشاره كرد و گفت: ساعات كاري زياد، درآمد ناكافي و فضاي نامناسب از جمله مشكلات اين بخش براي حضور و فعاليت زنان است.

هدايتي اضافه كرد: بنابراين دولت نگاه و توجه ويژه اي به فعاليت و توسعه بخش تعاون دارد و از اين رو، بحث كارآفريني و فراهم شدن فضا و زمينه كسب و كار و فعاليت در بازار اقتصادي براي زنان و ترغيب آنان به حضور در بخش تعاون توسط دولت مطرح شده است.

وي كسب درآمد و به تبع آن، افزايش درآمد خانواده، افزايش فضا و ظرفيت هاي جديد كاري ، افزايش مهارتها و بكارگيري پس اندازهاي فردي را از مزاياي حضور و فعاليت زنان در بخش تعاون عنوان كرد.

معاون طرح و برنامه مركز امورزنان و خانواده رياست جمهوري، ارتقا جايگاه زنان در جامعه،‌ حضور بيشتر زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي، تربيت مديران كارآمد و تعميق روحيه كار جمعي را از ديگر تاثيرات مثبت حضور زنان در بخش تعاون دانست و گفت:‌ رونق و پويايي اقتصادي نيز جز لاينفك اين برنامه خواهد بود.

هدايتي گفت: با توجه به شرايط فوق و اهميت حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي، مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري با همكاري وزارت تعاون و به منظور توانمند سازي زنان و حفظ كرامت اين قشر عظيم و تاثير گذار، طرح راه اندازي بنياد ملي توسعه كارآفريني و تعاون زنان را مطرح كرد و اميدواريم 17 شهريور ماه جاري اين بنياد بطور رسمي فعاليت خود را آغاز كند.

وي ادامه داد 49 درصد سهام اين بنياد در اختيار بخش دولتي قرار مي گيرد و 51 درصد ديگر سهام آن در اختيار بخش تعاون و خصوصي قرار خواهد گرفت.

به گفته وي، در اين طرح وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، تعاون، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، علوم ، تحقيقات و فناوري،