دیدار مادران کمپین با خانواده نسرین ستوده

تغییر برای برابری :مادران کمپین یک میلیون امضا روز یکشنبه 14 شهریور با رضا خندان همسر و مهرآوه و نیما فرزندان نسرین ستوده وکیل حقوق بشری و فعال جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا دیدار کردند و از وضعیت بازداشت ایشان جویا شدند .

آقای خندان از مراجعه و پیگیری خانم نسیم غنوی وکیل ستوده به دادسرای اوین خبر داد، که به ایشان گفته شده برای نسرین ستوده حکم بازداشت صادر شده است .

مادران کمپین ضمن اظهار تاسف و نگرانی از بازداشت این وکیل شجاع که ضمن دفاع جانانه از موکلان اش هرگز کلامی غیر قانونی بر زبان نیاورده و همواره در چارچوب قانون عمل کرده ، حمایت و پشتیبانی همه جانبه ی خود را از نسرین ستوده اعلام کردند .وآزادی هر چه سریعتر این مادر و در آغوش کشیدن فرزندانش را آرزو کردند .