وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

جهان نیوز : بانوی مجتهده ایرانی در گفت و گو با «جوان»:تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

تعیین سقف مهریه به مبلغ 10 میلیون تومان در لایحه حمایت از خانواده با عنوان مهریه متعارف یکی از مواد جنجالی این لایحه به شمار می رود که این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی آن هستند. بررسی وجه شرعی این ماده یک دغدغه عمومی به شمار می رود.

به گزارش «جوان»، شرط تصویب قوانین در جوامع اسلامی متضاد نبودن این قوانین با شریعت مقدس اسلام است. گاه اتفاق می افتد که برخی مواد قانونی در تضاد با قوانین شرعی نیستند اما ممکن است وجه شرعی آن ها پررنگ نباشد. در چنین شرایطی، بهترین شیوه برای تطبیق این قوانین با شرع مقدس اسلام مراجعه به فقها و مجتهدین است.
بر اساس ماده مواد 24 و 25 لایحه حمایت از خانواده، مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان مهریه متعارف تعیین شده و خانواده هایی که بیشتر از 10 میلیون تومان به عنوان مهریه در نظر بگیرند باید مالیات مازاد این مبلغ را بپردازند. تعیین مبلغی فراتر از 10 میلیون بر اساس لایحه حمایت از خانواده «مهریه نامتعارف» شناخته می شود و بر همین مبنا، مشمول مالیات می شود.

خانواده دختر مالیات می دهد یا خانواده پسر؟

پس از انتشار خبر تعیین سقف مهریه و پرداخت مالیات برای مهریه های نامتعارف، بسیاری از شهروندان در تماس با روزنامه جوان در پی دریافت پاسخ به این پرسش بودند که اگر دوخانواده مهریه ای بیشتر از 10 میلیون تومان تعیین کنند، خانواده دختر باید مالیات بپردازد یا خانواده پسر؟
عبدالرضا مرادی عضو کمیسیون قضایی مجلس در این مورد به خبرنگار اجتماعی «جوان»، گفت: اگر این ماده به تصویب مجلس برسد بر اساس آن، خانواده ای باید مالیات بپردازد که حرف نهایی را در تعیین مهریه زده است.
مرادی در عین حال تصریح کرد: البته از شواهد و موضع گیری های نمایندگان مجلس اینگونه استنباط می شود که شرط پرداخت مالیات برای مهریه های بیشتر از 10 میلیون تومان حذف می شود.

بانو مجتهده صفاتی: وجه شرعی تعیین سقف مهریه ضعیف است

این سوژه جنجالی بهانه ای برای مصاحبه با بانوی مجتهده زهره صفاتی، فقیه برجسته زن و استاد حوزه علمیه قم شد. این بانوی مجتهده که از بنیانگذاران حوزه علمیه خواهران به شمار می رود از حضرات‌ آیات‌ عظام‌ علی‌ یاری‌ غروی‌ تبریزی‌ (از شاگردان‌ مرحوم‌ آیة‌ الله‌ العظمی نائینی‌)، صافی‌ گلپایگانی‌، فاضل‌ لنکرانی‌ و محمد حسن احمدی فقیه‌ (یزدی‌) اجازات‌ روایی‌ و اجتهادی‌ دارد.

بانوی مجتهده زهره صفاتی در گفت و گوی اختصاصی با گزارشگر «جوان» در مورد تعیین سقف مهریه 10 میلیونی با عنوان مهریه متعارف از سوی دولت گفت: از نظر فقهی، تعیین مهریه از طرف خانواده ها و طرفین ازدواج لازم است اما این که به صورت یک قانون همه گیر در بیاید و سقف مشخصی را برای آن در نظر بگیرند از نظر شرعی و فقهی جای تأمل دارد.

وی تصریح کرد مهریه حتی اگر «مهرالمسمی» نباشد خانواده ها می توانند «مهر المثل» قرار دهند و در این شرایط، عقد هم صحیح است.

بنا به اظهارنظر بانو مجتهده صفاتی، مهرالمسمی همان مهریه ای است که در متن عقد، اسم و مقدارش ذک