سایت مدرسه فمینیستی برای بار شانزدهم فیلتر شد

مدرسه فمینیستی: سایت مدرسه فمینیستی روز 18 شهریور ماه فیلتر شد.

سایت مدرسه فمینیستی آخرین بار در 18 تیرماه 1389 فیلتر شده و ه در آدرسی جدید به کار خود ادامه داده بود. پس از دو ماه، امروز مجددا آدرس جدید آن فیلتر شد.

متاسفانه این شانزدهمین بار است که سایت مدرسه فمینیستی از زمان تاسیس فیلتر می شود.

مدرسه فمینیستی از بهمن 1386 آغاز به کار کرده است.