اجبار در پوشش، اعتراض دانشجویان همدانی را برانگیخت

دانشجويان دانشگاه بوعلي سينا در اعتراض به آيين نامه جديد انضباطي منتشر شده در اين دانشگاه با برگزاري تجمعي در دانشكده علوم پايه اعتراض خود را به اين ائين نامه توهين آميز اعلام داشتند.

بنابر گزارش خبرنامه بوعلي سينا در اين تجمع كه در مقابل درب هاي پلمپ شده انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه برگزار شد دانشجويان به بيان ديدگاههاي خود پرداختند. در اين گفتگوي آزاد كه به همت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي همدان (دانشگاه بوعلي سينا) با موضوع اعتراض به آئين نامه جديد انضباطي و با استقبال بي نظير دانشجويان در راهرو دانشكده علوم دانشگاه بوعلي سينا برگزار گرديد در ابتداي مراسم امين نظري عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي و مجري برنامه با خواندن اين ائين نامه اعتراض خود را نسبت به وضعيت دانشگاه و مديريت آن اعلام نمود و از دانشجويان در خواست كه وارد بحث گردند .

حميد رضا بهنيا (عضو شوراي مركزي انجمن اسلامي) و فعال دانشجوي با مقايسه اين ائين نامه و مسئله كشف حجاب زنان در دوره رضاشاه، هر نوع اجباري را مذموم شمرد و آئين نامه فعلي را نتيجه تصاوير زشتي دانست كه از دانشگاه از جانب برخي از مسئولان در عذان اعوام جامعه شكل داده اند ايشان تاكيد كرد كه اعمال مسئولين دانشگاه بوعلي سينا مطمعنا به اين شايعات بي اساس دامن مي زند و به شعور دانشجويان توهين مي كند اين فعال دانشجوئي ، با مورد نقد قرار دادن اصطلاح چادر ملي عنوان نمود اين چادر ملي ايرانيان نيست › چادر دولتي است كه به جامعه زنان تحميل مي شود .حميد بهنيا در پايان يادآور گرديد اينجا دانشگاه است و ما دانشجويان اجازه جولان دادن به تفكرات دوگم انديش را در اين محيط نخواهيم داد.

در ادامه خانم فاطمه صمدي (فعال دانشجوئي و مدير مسئول نشريه دانشجوئي پنجره) به نقد فضاي موجود در دانشگاه پرداخت و اين آئين نامه را توهيني به كيان و شرف و شعور دانشجويان اعلام نمود.

پس از وي محمد صيادي (عضو انجمن اسلامي دانشجويان بوعلي سينا و فعال دانشجوئي) به ايراد سخن راني پرداخت، ايشان با توجه به اين آئين نامه انضباطي انتخاب پوشش را حق طبيعي هر فردي دانست كه هيچ فرد جزم انديشي حق زير پا گذاشتن آن و تعيين الگوي محدود براي آن را ندارد و در ادامه با استناد به ماده سه اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان كرد من حق آزادي ، امنيت ، آسايش ، زندگي و ... مي خواهم اگر اين حقوق را تعيين كنيد آستين هاي پيراهنم را نه پائين آرنج بلكه تا پائين سر انگشتانم خواهم اورد در اين هنگام وي با اعتراض عده قليلي دانشجويان به اصطلاح مواجه گرديد كه قاطبه دانشجويان حاضر با نشان دادن عكس عمل شديد خود به آنها فهماندند كه هيچ نوع قرابت فكري ميان اين بسيجيان و جامعه دانشگاهي وجود ندارد .

امين نظري مجري برنامه پس از وي درتاييد صحبت آقاي صيادي به دانشجويان يادآور گرديد كه كدام بند از اعلاميه جهاني حقوق بشر در ايران اجرا ميگردد كه اين يك بند مغفور و محجور واقع شده است ايشان اين ائين نامه را دستاورد سفر هيئت دولت و احمدي نژاد دانست .

پس از وي سياوش حاتم دبير تشكيلات انجمن دانشجويان به اظهار نظر در اين مورد پرداخت ، ايشان آيتم ذيل را در بررسي اعمالي شبيه به اين آئين نامه مهم دانست :شكست سياست هاي دهه شصت در ارتباط با مسائل اجتماعي و تكرار تراژيك آنها همان سياست هاي شكست